Sunday, April 29, 2012

ב"ה

טעות מעשה העגל הזהב בדור המדבר היא טעות הפרוזבול בדורנו

שואלים: איך דור המדבר היה יכול לטעות עד כדי כך שהם עבדו את עגל הזהב?!
ואמרים: בטח אם אני הייתי שם, זה לא היה קורה לי!

אנו יודעים כי תורה אינה ספר היסטוריה. כל הכתוב בתורה נצחי ונכון בכל דור ודור

בדור המדבר גם חשבו כי צדיק אדיר, ידוע בחכמתו ואהבתו וחסדו, מתיר להם לעבוד את עגל הזהב ועוד הרבה גדולים הצטרפו ותמכו בדבר. לכן, הם חשבו ששום דבר לא יקרה להם. הצדיק היה מוליך אותנו שולל? היש לבן אדם פשוט כמוני הזכות בכלל לערער על החלטת צדיק כה גדול? נכון ה' אמר אחרת. אבל...

בכל דור ודור נסיון העגל הזהב חוזר

בדור שלנו המסית אומר לנו: הלל הזקן היה הצדיק כל כך גדול – כל כך גדול שהוא היה יכול לאהוב אותנו יותר מה' יתברך ודואג לטובתנו יותר מה' יתברך והיה הרבה יותר מציאותי מה' יתברך. אם הוא המתיר פרוזבול, אז בטח להשתעבד לבעלי ההון, לכרוע לכם ברך ולנשק להם לא יכולים להיות מעשים מתועבים . אז מה יכול לקרות לנו? נכון, ה' אמר אחרת. אבל...

דעו, אחי ואחיותי היקרים מכל, שבכל דור ודור רוב היהודים מתים במדבר בלי להגיע לארץ המובטחת כי הם נופלים לאותו פח!

אם ה' אומר לשמור שמטה כולל להשמיט חובות כך עושים, לא משנה מי סותר את דברי ה' יתברך

על יהודי לדעת מתי לכבד סמכות ומתי לא! סמכות מקבלים אך ורק כשהיא הוא מחזקת דברי ה' – לעולם לא כשהיא סותרת דברי ה' ישתבח שמו לעד ולעולמי עולמים

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Saturday, April 28, 2012

ב"ה

אסור עת ריבית כל חובות ושנת שמטה

כבוד הרבנים וחברים!

לאחרונה, מאז שאני מנסה להפיץ את מסר זה, כל מיני דברים "קורים" כדי להסיט את תשומת לבי ולהעסיק אותי בשטויות ואף להתגונן מפני איומים לי ולמשפחתי

יש לנו שנתיים וחצי עד שנת השמטה הבאה

עד אז, זה חיוני להגיע אל כמה שיותר בני תורה אמתיים ולארגן קריאה המנונית להשמיט את כל החובות כדת וכדין.

כמו כן, אנו חייבים לבדוק כבר, עכשיו, אם שיטת גדול יבולים הנקאהת אקווהפוניקה, בשלוב חקלאות אנכית, מתאימות לגדול יבולים בשנת שמטה

כמו כן, אנו חייבים כבר לחשוב על איך לארגן הפגנות המוניות נגד כל ריבית על כל חובות - כדת וכדין!

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Thursday, April 19, 2012


ב"ה

העולם נברא ונוצר בצלמנו

מיד אחרי שכתבתי לחילוני שאמר דברים לגמרי לא לענין אודות התורה, שהבורות שלו תהומית, מצאתי סרטון זה המראה בור תהומי וגם אומר כי יש עוד בורות תהומיים בעולם שנפתחו פתאום ובלי הסבר מניח דעת.

http://www.youtube.com/watch?v=Vy-r00RLy8I&list=PLA55E61275F1373A2&index=2&feature=plcp

זאת אחת התופעות שקורות בעולם כתוצאה ישירה של הבורות התהומית של יהודים. רמת יציבות הידע בתורה שלנו מגדירה את רמת היציבות בעולם.

עלינו לקבל את מלאו האחריות הכרוכה בהיותנו העם הנבחר הנושא את שם ה' יתברך. היהודים מיצרים את *כל העולם ומלאו*. כמו שאנחנו, כך העולם. העולם נברא ונוצר בצלמנו, אחי ואחיותי היקרים מכל. כל דבר בעולם הוא סימן של הרצון והמחשבות של היהודים - כולל הגוים.

תדעו זאת. אין טעם להכחיש. כי ההכחשה אינה משנה אמת זאת
תתארו לכם איזה דברים נפלאים היינו מיצרים אם כל בית ישראל יחד היו לומדים תורה ועושים את המצוות כדת משה ובלב מרומם ומלא אהבת חנם.

תסתכלו בעיניים פקוחות ובלב אמיץ בעולם - ותראו בדיוק במה הצלחנו - ומה עלינו לתקן בנפשנו.  הבריאה היא מפה של הנפש הכוללת של בני ישראל. דעו זאת ושיראת ה' תהיה עלינו!

חכמינו בכל הדורות ידעו זאת.

הם לא אמרו את הדברים האלה בפה מלא. קודמינו היו יותר עדינים והבינו רמזים. אז החכמים רק רמזו לכך.

אולם, בדור שלנו אין ברירה אלא להיות בוטה ולאומר את האמת ללא סיג וללא פקפוק - אנחנו, היהודים, בני ישראל, בוראים ויוצרים את העולם ומלואו כי שם ה' נקרא עלינו

ומפני שהעולם נברא ונוצר בצלם היהודים, חכמינו בכל הדורות הזהירו: שיראת ה' תהיה עלינו!

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

B"H

The World is Created and Formed in Our Image

I just had a very strange experience to show me just how powerful the Jews' influence on the world is and how the entire world is formed in our image.

A secular Jew just said something very inaccurate about Jewish Law. I saw there was no point in arguing and said: Go and learn.Your ignorance is abysmal.

In Hebrew, the term abysmal ignorance is the same as saying abysmal pits.

Just after I entered the message, I found this video.

http://www.youtube.com/watch?v=Vy-r00RLy8I&list=PLA55E61275F1373A2&index=2&feature=plcp


Jews! Know Who You Are and how the world and everything in it - including the Gentiles! - is created in Your image.

If there are abysmal pits of ignorance among us - this will be the result.

Now imagine how the world will look when the Whole House of Yisrael Together learns Torah in truth and in purity and with unbounded love in our hearts.

Know that every good and beautiful thing in creation is because some Jew sometime somewhere thought a beautiful thought when She or He learned Torah. And there is was!

And know that every ugly and hateful and destructive and pernicious thing in the world is there only because a Jew thought an ugly thought and wanted something that was unclean.

Know this!

Know and accept that Your RESPONSIBILITY is enormous. Know the awesome meaning of being the Choshen People and being called YisraEl, what it is to be called by God's Name - and know You don't evade it by denying it!


Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com