Thursday, April 30, 2015

ב"ה

נגע בלב = היובל לעד
(והאמת בענין הנקבה בקבלה)

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחילופים הבאים, הכוונה לערך של האות הסופית.

נגע = 123 = ענג = כל חכמה
= גמל כל = חכמה ביובל
= חכמה בלב ביד = ביד בלב הנביאה

בלב = 34 = גאל = השוכן ב
= 1033 = 34 = שוכן בה

יובל לעד = 152 = כל ארץ =
= 1151 = 152 = נקב = ארץ ביובל

נגע בלב = 157 = ענג בלב
= כל חכמה בלב = נקבה
= ירושלים = 1156 = 157
= כל הארץ = היובל לעד
= הארץ ביובל

הנקבה = 162 = ירושלים בבשרך
= 2160 = 162 = הענג בלב = ענג בלבה
= כל חכמה בלבה = הנביאה לשון אליהו
=1161 = 162 = חכמה לשון אליהו
=לשון חכמה בכל

ישועה = 391 = פה אשה
= שמי השמים פה = 1390 = 391

Tuesday, April 28, 2015

ב"ה

אני מבטיחה

אינני יכולה להבטיח לכם כי המציאות בארץ תזהה בדיוק לזאת בשמי השמים מאליה.
אולם, אני כן יכולה להבטיח לכם, בוודאות גמורה, כי שערי שמי השמים פתוחים לכל לעד ואם תרצו בלב תם ושלם שהמציאות בארץ תשקף את שמי השמים, האפשרות עומדת לרשותכם תמיד.

שמי = 350 = ספרי
= ביובל מכל דור

בשמי = 352 = הוא ספר
= הוא כל פרי = הוא הרנה ועד
= כל פרי בי = שב ביובל

שמים = 950 = נץ = ספרים
= ספר האדם = כל פרי האדם
= כל פרי עמך = ספר אב ואם
= כל פרי אב ואם

השמים = 955 = הספרים

שמי שמים = 1300 = 301 = אש
= צורה = רוצה = קרא

מקרא = 341 = שלוה = מלוה כל דור
= משמי שמים = 1340 = 341

המקרא = 1345 = 346 = שמו
= משמי השמים = המלוה כל דור
= עלץ משה = קרן משה = על שם משה
= הספר שם המלכה

מקראות = 747 = זמן = להבין
= השבת לי = מזמנים

המקראות = 752 = אתה משמי השמים
= 1751 = 752 = הזמן = כל שבת
= מהזמנים

שמי השמים = 1305 = 306 = אשה
= יוצר = הרוצה = הצורה = קראה
= מוסר = כפור = התפתחותו

שערי = 580 = פרש = שפר
= שר ועד

שערי שמי שמים = 1880 = 881
= פרש ספרי ספרים =
= כסא הויה עדן = כסא הויה למדן
= כסא כל בית ישראל יחד עדן
= אנכי עדן כל בית ישראל יחד
= שר שמי שמים ועד
= שר ספרי ספרים ועד
= מלכתי ספרי ספרים ועד
= מלכתי שמי שמים ועד

שערי שמי השמים פתוחים לכל = 3069
= 72 = חסד = מלב = גלגול
= כנסת ישראל = 1071 = 72
= לך הממלכות = היה הוה ויהיה
= יהודה לבי

יובלים = 658 = חנם = הגדולים
= יובל דרות

יובלות = 454 = תמיד = תהלה דוד
= אוהב לבבות = דוד היכל שלמה
= שלמה היכל דוד = הלל דוד עשה
= הלל דוד שלמה = אדנ-י שפט

שערי שמי השמים פתוחים לכל תמיד  
= 2524 = 526 = אוהביך = שיר דוד
= פרש התורה פתח שמי השמים לכל תמיד
= פרש התורה פתח ספרי הספרים לכל תמיד
= פרש התורה פתח שמי השמים לכל יובלות
= פרש התורה פתח ספרי הספרים יובלות ועד
= פרש התורה פתח ספרי הספרים תהלה דוד לכל
= פרש התורה פתח ספרי הספרים תהלה דוד ועד
= 3523 = החי באשר = הויה שר
= כל בית ישאל יחד מלכתי = 1525
= 526 = יהי אשר =כל בתי הממלכות יחד מלכתי

מבטיח = 69 =דינה = בבינה = אבינו
= הנה חתם = 1068 = 69

אני מבטיח = 130 = קל = אני אבינו
= אנו כל בית ישראל אבינו
= 1129 = 130 = אנו כל בתי הממלכות אבינו

מבטיחה = 74 = למ"ד = עד
= מלבב = בחסד

אני מבטיחה = 135 = קהל
= לב נחמה

אני הנשמה מבטיחה = 535 = קהלת
= הלך= הכנסת = לשרה  
= אנו כל בתי הממלכות הנשמה מבטיחה
= 1534  = אשר לבב = אשר בלב
= ראש בלב = לב בראש = השוכן באשר
= אנו כל בית ישראל הנשמה המבטיח

הנשמה = 400 = כל ספרי = שמי ביובל
= בשמי הגדול = הכלה שלי

המלך והמלכה חתמו = 1135  = 136
= עלץ קהל = בני המבטיח
= אני מבטיחה עלץ = קול

אפשר = 581 = אנכי שר
= כסא מלכתי = מלוה מלכתי
= אנכי מלכתי = אנכי נולדתי
= שערי עלץ = 1580 = 581
= המלך והמלכה חתמו על הספר
=רגלי השגל

רצון = 996  = מלכותך = ביתי פתוח לכל
= כתב פתוח לכל

הרצון = 1001 = 2 = ב = אא =
= הכתב פתוח לכלB"H

I  PROMISE

I cannot promise you that the reality in this world will exactly match and reflect those in the highest Heavens as a matter of course
.
I can, however, promise you, with absolute certainty, that if want the reality in this world to match and reflect the highest Heavens exactly with a pure and whole Heart, that possibility is available to you always.
ב"ה

אני מבטיחה

אינני יכולה להבטיח לכם כי המציאות בארץ תזהה בדיוק לזאת בשמי השמים מאליה.
אולם, אני כן יכולה להבטיח לכם, בוודאות גמורה, כי שערי שמי השמים פתוחים לכל לעד ואם תרצו בלב תם ושלם שהמציאות בארץ תשקף את שמי השמים, האפשרות עומדת לרשותכם תמיד.

Monday, April 27, 2015Forgiveness Will Set You Free
- That is The Truth We Must All Know

Forgiveness is vastly more critical than most people are aware of and few know the real price we pay for not forgiving and insisting upon exacting moral debt.
Without Forgiveness there can be no economic freedom and without economic freedom we live as slaves.
The entire banking system is a fiat representation of our insistence upon moral debt.
Only those who feel that others owe them morally or feel guilty and feel in moral debt will accept imaginary monetary debt upon themselves.
To forgive is the key to dissolving the entire monetary system such as it exists.


B"H

The World To Come: 
Eternal Shabbat of the Jubilee
We Jews are taught that the World To Come is entirely Shabbat that goes on forever and ever.
That is true - in part.
The whole Truth is that the World To Come is Shabbat on the Jubilee Year that goes on forever and ever.
Just as we keep Shabbat in this world in order to habituate ourselves to the level of Peace in the World To Come, so we must keep the Sabbatical and Jubilee Years in this world in order to accustom ourselves to the level of Peace in Freedom and Freedom in Peace in the World To Come.
Those who do not so habituate themselves by keeping the Laws of the Sabbatical and Jubilee Years are not preparing themselves as a vessel to receive that level and Peace and will not be able to tolerate the highest levels of Heaven.

ב"ה

עולם הבא הוא כלו שבת ביובל

לימדו אותנו כי עולם הבא הוא עולם שכלו שבת. אבל פרט אחד לא אמרו לנו - עולם הבא הוא כלו שבת ביובל.
בדיוק כמו שאנו צריכים לשמור שבת בעולם הזה להכין את עצמנו לשבת בעולם הבא, אנו חייבים לשמור שנות השמטה ושנות היובל כדי להכין את עצמנו לעולם הבא.

אין "פרוזבול" בעולם הבא. המסתמך בפרוזבול בעולם זה אינו מכין את עצמו לשאת את שמחת עולם הבא - עולם שכלו שבת ביובל לנצח נצחים.

Sunday, April 26, 2015

The Israeli Law Against "Insulting a Public Official": An Insult to Democracy and And Insult to Human Decency

The existence of this law on the Israeli books is beyond unacceptable for reasons that go even beyond what one who values Democracy might think.
 The law heralds from the time of the Ottoman Empire. Not only did the State of Israel retain a law from an inimical, invading culture; the Ottoman Empire was guilty of the genocide of the Armenian people because they were Christian.
That genocide, early in the 20th C., served as a model for the genocide of the Jews at the hands of the Nazis a few years later.

That law in Israel is being used to silence many, many Jewish social activists in Israel who have complained against various corrupt government officials. The court system is flooded with Accusations of "insulting a public official". The law applies to any and all public officials who feel themselves insulted when their corruption is made known - including "Social Services", which market in children.

According to the Honorable (retired) Head of the Family Court in Jerusalem, Judge Chana ben Ami, Social Services in Israel regularly lies to the Courts. Since her retirement, Judge Ben Ami has stated that the Social Workers routinely produce mendacious documents to the Juvenile and Family courts. The judges, pressed for time, are apt to accept their documentation without scrutiny. Judge Ben Ami did scrutinize the documents and found them to be no less than routine perjury. She cites on instance in which she did not want to OK and adoption that Social Services requested as she noticed that the testimony was contradictory. She said that the Social Worker told her that she *had to* OK the adoption because they were under their quota of children they had to produce for adoption.

Judge Ben Ami stated this, and other equally unconscionable behaviors by the Social Workers in Court, publicly in a number of fora since her retirement. In response, the Social Workers Association in Israel contacted the then Minister of Justice, Tzipi Livni, and requested that she "act against" Judge Ben Ami.

The link to their letter is here.
http://preview.tinyurl.com/oqarl73

Inter alia, Parents whose children have been wrongfully removed from them are among the social activists being silenced by this law in Israel.


Children and Parents are committing suicide in Israel in off the graph numbers as a result of how they are treated by Social Services - and that law is being used to keep it quiet. Some accounts get into the news. Many, who knows how many?, do not.


So long as the State of Israel refuses to adhere to universally accepted norms of Democracy, it has no right to be called a Democracy and should be anathematized by modern, civilized nations.

The Israeli-Palestinian conflict, though very real, is also a very effective device for smoke screening the mistreatment of Jewish citizens at the hands of the government of the State of Israel.

Thank you for your consideration,
Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel


Friday, April 24, 2015

ב"ה

ונחנו מה

ונחנו = 120 = מעי = עמי = עומד = מועד
= כל סוד = מיסוד = אליהו הנביא

מה = 45 = מאד = אדמ = לב אבי
= לב אחד = אהבה ביהודה
= אחוד הויה = אחי כל בית ישראל יחד
= 1044 = 45

ונחנו מה = 165 = הלל המלכה
= היכל המלכה = היכל לבבינו
= א-דני המלכה = יודעי א-נדי
= נולדי א-דני = סוד הנולד
= הנולד אבי ואמי = היודע אבי ואמי
= אבי ואמי המוליד = כסא דוד אבי ואמי
= אנכי דוד אבי ואמי = כל עליה
= אנחנו כל

עלינו תמיד לדעת כי אם דבר תורה נראה לנו כאילו הוא ממעיט את ערכנו, לא הבנו אותו!