Thursday, April 2, 2015


ב"ה

פחד

אָז תִּרְאִי וְנָהַרְתְּ, וּפָחַד וְרָחַב לְבָבֵךְ:  כִּי-יֵהָפֵךְ עָלַיִךְ הֲמוֹן יָם, חֵיל גּוֹיִם יָבֹאוּ לָךְ
.

הפחד הוא רגש מאד לא נעים. כל אחד היה רוצה לעבור את החיים בלי להרגיש פחד. יש אומרים כי הפחד הוא ההפך של אהבה. יש אומרים אפילו כי הפחד הוא מקום בו ה' אינו נמצא, חס בשלום.

הבה, נראה את פנימיות התופעה הנקראת פחד, ונראה כי הפחד הוא המנהרה הצרה המובילה אותנו אל המרחב.

פחד = 92 = צ"ב* =  כ + ע"ב = היה גלגול = חזה חסד
= נהיה חסד = חזה כנסת ישראל = 1091 = 92
= כנסת ישראל חגגו = נהיה יחד

ופחד = 98 = צח = מנח* = נחמ = חסד הויה
= חסד כל בית ישראל יחד = 1097 = 98
= כנסת ישראל כל בית ישראל יחד
= 2096 = 98 = סלח

*יש טעם המקרא, אחד המשרתים, הנקרא מֻנַּח.

כאשר אנו מרגישים פחד, אנו מגיעים יותר קרוב אל חזון הקדושה שאי פעם השגנו. עלינו לסגל את לבבותינו לכלול את הקדושה.

זאת לא חכמה להגיד מה נפלאים מעשה ה' כשאנו רואים שמים כחולים, פרפרים מעופפים, כשאנו שומעים ציפורים מציצות ומריחים פרחים. אנו צריכים להיות מסוגלים לעמוד בפני ה' גם האיום והנורא.

אנו רואים את האותיות צ"ב במילים כמו: צבא, צבע, עצב, בצדק

בצדק = 196 = נהיה יחד לעד = עלצו