Saturday, April 4, 2015

ב"ה

פחד בלב

אָז תִּרְאִי וְנָהַרְתְּ, וּפָחַד וְרָחַב לְבָבֵךְ:  כִּי-יֵהָפֵךְ עָלַיִךְ הֲמוֹן יָם, חֵיל גּוֹיִם יָבֹאוּ לָךְ
.

ברשימה זאת הוספתי כמה חִלופים לרשימה שכתבתי, בע"ה, בשם "פחד". תקותי היא שחִלופים אלה ינחמו ויחזקו את הלב של כל פוחד. גם אני ידעתי ימי פחד רבים. לבי אליכם.

בכל מקום בו כתבתי אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

הפחד הוא רגש מאד לא נעים. כל אחד היה רוצה לעבור את החיים בלי להרגיש פחד. יש אומרים כי הפחד הוא ההפך של אהבה. יש אומרים אפילו כי הפחד הוא מקום בו ה' אינו נמצא, חס בשלום.

הבה, נראה את פנימיות התופעה הנקראת פחד, ונראה כי הפחד הוא המנהרה הצרה המובילה אותנו אל המרחב.

פחד = 92 = צ"ב* =  כ + ע"ב = היה גלגול = חזה חסד
= נהיה חסד = חזה כנסת ישראל = 1091 = 92
= כנסת ישראל חגגו = נהיה יחד = האוצר בבית שלמה
= 1091 = 92 = שב בבית שלמה

*אנו רואים את האותיות צ"ב במילים כמו:
צבא, צבע, עצב, בצדק, צבור.

בלב = 34 = דל = גאל = כדוד
= חזה דוד = דוד חוגג = הויה האב
= הויה אהב = השוכן אתם = 2032 = 34

ופחד = 98 = צח = מנח* = נחמ = חסד הויה
= חסד כל בית ישראל יחד = 1097 = 98
= כנסת ישראל כל בית ישראל יחד
= 2096 = 98 = סלח

*יש טעם המקרא, אחד המשרתים, הנקרא מֻנַּח.

כאשר אנו מרגישים פחד, אנו מגיעים יותר קרוב אל חזון הקדושה שאי פעם השגנו. עלינו לסגל את לבבותינו לכלול את הקדושה.

זאת לא חכמה להגיד מה נפלאים מעשה ה' כשאנו רואים שמים כחולים, פרפרים מעופפים, כשאנו שומעים ציפורים מציצות ומריחים פרחים. אנו צריכים להיות מסוגלים לעמוד בפני ה' גם האיום והנורא.

בצדק = 196 = נהיה יחד לעד = עלצו = אתה בבית שלמה
= 1195 = 196

פחד בלב = 126 = אצלה = האוצר בבית שלמה בלב
= 1125 = 126 = שב בלב בבית שלמה = עמיו= עלויי
= חזה דוד האוצר בבית שלמה
= חזה דוד שב בבית שלמה
= הויה המלה = כל בית ישראל יחד המלכה

רשימה זאת הוגשה באחוה ובברכות של חג חֵרות שמח וכשר.