Friday, October 30, 2015


ב"ה

פרוזבול = 331 = רומז מבול

הרבנים, יותר מדי עסוקים בספירת הכסף שיקבלו תמורת עזרתם (ועזרה לעשות רע היא חטא שפיכת זרע כי עזר = זרע) בשוד העניים בישראל ובעולם, לא ראו את הרמז למבול הזועק מהמילה "פרוזבול". הם היו יותר מדי עסוקים בחישוב האחוזים של כסך מטונף שעמדו לקבל מאשר לעסוק בגימטריות כדי לראות את הקללה שהם מביאים על עצמם. שימו לב כי מיד אחרי שהם היו אמורים לשמוט את החובות, ולא עשו כן, גל הגיהנום שטף את הארץ. קודם, ענן של אבק. אחרי זה, גל של דם. עכשיו גל של מים עמוקים ומטונפים.
 
כמה נזק נעשה מהגשם, האמור להיות ברכה, בהרצליה, ברעננה, ובכפר סבא? דווקא בערים בהן העשירים חושבים כי הם הכי בטוחים ונצורים מכל רע ומעל העם – שם המבול הציף את בתיהם – ודווקא נעשה נזק רב במוסדות הרבנות. בין רגע הם איבדו המון כסף שלקח להם הרבה זמן ומאמצים לשדוד מהעניים.

סימן כי השמים מקללים את העשירים בארץ ואת הרבנות המושחתת הדורסים את העניים. ולאיזה בית משפט תרוצו, עשירים שודדים? לאיזה הוצאה לפועל תעתרו להתגונן בפני שמים, מוצצי דם? על מי תתריעו? את מי תאשימו? דעו מה זה להיות חסרי אונים.

זאת ארץ ישראל, רבותיי. כאן תורה היא מערכת חוקי המקרקעין – לא ההמצאה של הרבנים, אלא תורת האמת והצדק.

Wednesday, October 28, 2015

Segregation

I'm about Segregation. Not the segregation that racists call for, to be sure
.
I'm about Moral Segregation.
I'm about everybody living in the Moral neighborhood that their Soul can afford.
We should certainly be able to go into the Morally poorer neighborhoods and do community work there.
And I'm most certainly about upward mobility.
But everybody needs to be able to return to the place they call Home - Gentle Giants too.
ב"ה

זהירות מפני מתחזים

יש "רבנים" שלא שמרו מצות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה הממשיכים "ללמד" תורה כאילו שום דבר לא קרה ויש להם עדין זכות ללמד תורה.
מי שלא שמר מצות שמיטת חובות מכר את נחלתו בישראל. הם עובדי בעל (לכן, הם מסתמכים על פרוזבעל). הם אדום, לא ישראל, ואין להם שום אחוזה יחד עם שארית ישראל. נראה מה הם יקבלו מבעלי ההון בתמורה.
אודותיהם כתוב: וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ

ב"ה

אל תתיאשי מן הפורענות, ישראל

אל תתיאשי מן הפורענות, ישראל. צירי הלחץ לפני הלדה (הגאלה) הם הנסיון להביס אותנו באכזבה וביאוש. המדינה היא השליה שתיזרק אחרי הלדה. היהדות המדומה של הרבנים היא הבלבול לפני הלדה.
הגענו למשבר. אוט אוט אוט, הראש מתגלה.
כשאני אומרת ישראל, אני מתכוונת לשארית ישראל ששמרו מצות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה ו/או תמכו בה ואהבו אותה. רק הם שארית ישראל. בענין המסתמכים ב"פרוז-בעל" כתוב: וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ.
הסתמכות על "פרוז-בעל" היא הסימן לערב רב שלא יחזיקו מעמד בלדה כי אין להם חוזק האופי להיות יהודים ויפלו.

Wednesday, October 21, 2015

ב"ה

הגאלה = הלדה

הגאלה = 44 = הלדה = לדוד
= ילד = לבבי = יהודה דוד
= יד יהודה = יוד הא וו הא

במרום, אין מושגים מופשטים. הכל אמתי, מידי ובהתגלמות. דברים לא יוצאים לפעול במרום. הם ההתגלמויות עצמן. במרום תכונות הן התגלמויות. הנביאים אינם רק צדיקים (אנשים בעלי תכונה של צדק). הנביאים הם הם הצדק. הנביאים הם האמת. הנביאים הם האור. הנביאים הבורא והבריאה. הכל מידי. אין עיכוב בין הרצון לבין ההתגלמות - אם כי הם צריכים לאהב בכל מאדם כדי לברוא את העולם כרצון ה' וזה עמל
.

כשאנו מפתחים את תכונת הרחמים ברמה שלנו, במרום אנו מפעילים ומחזקים את הרחמים של הלדה - הגאלה *מידית*.

המקשה את לבו והמסרב לרחם מאריך ומגביר את חבלי המשיח - שהם צירי הלדה (הלדה = הגאלה).

לכן, התחננתי שעם ישראל ישמרו את שמיטת חובות אחרי שנת שמיטה. לעשות כן הוא שיא הרחמים. שמיטת חובות מפעילה את הרחמים של מעלה ומזרזת את הלדה (הגאלה) מידית.

אותיות התורה הן הזרע. כשעם ישראל לומד תורה, אנו נכנסים להריון מהזרע הא-להי ועלינו ללדת את עצמנו בגשמיות בדמות הויה.

עולם זה הוא אינו עולם שקר, אלא אנו בתרדמה שנוכל לשאת את צירי הלחץ של הלדה
. תרדמה = שקר + דמה זה נראה כמו עולם שקר. האמת היא, ה' חס עלינו ומטשטש את הכאבים. כל מצב כואב וקשה ולוחץ שאנו עוברים בעולם זה הוא ציר לדה - אמנם משוכך. בלי הטשטוש לא יכולנו לשאת את הכאבים. השיכוך גורם לנו לראות דרך ערפל ואד. אנחנו כעת בשלב של המשבר. תכף נלד - כל עם ישראל יחד.

ישראל = 541 = אמך
= שרה לאה = האל הולדנית

בית ישראל = 953 = בספר תורה
= בתי אמך = בתך אמי

תורה = 611 = את הרה = את עצמי

הרה = 210 = דור = את עצמי
= לפעל

בית ישראל יולדת = 1403 = 404
= קדש = בתי אמך יולדת
= בתך אמי יולדת = דת = קדש

בית ישראל יולדת את עצמה = 2009
= 11 = ו-ה = חג = שין = 1010 = 11
= א"י = העתיקה הקדושה

ישראל יולדת ונולדת = 1487
= 488 =   פתח = הגעתי

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52

פתח אליהו!Tuesday, October 20, 2015The State of Israel 
is Disintegrating and Evaporating
The State of Israel is disintegrating and evaporating.
(It is most significant that the word for "state" in Hebrew is an anagram for the word that means illusory).
Ancient and Holy Israel is rising and returning to Life. Sinews and flesh are forming and even as I write she is getting stronger.
Those whose minds are filled with hatred and fear and the desire to destroy are attached to the illusion that is the State of Israel. They will disperse together with the State. Even now they are evaporating. They feel their grip on actuality becoming ever more tenuous and are terrified and acting in desperation.
Ancient, Holy Israel is coming to Life and is becoming ever more real and actual and material. Even now, the clouds that will rain down Blessings are condensing and growing heavy with rain over our heads.
Watch. And be amazed.
ב"ה

תחית ארץ ישראל העתיקה הקדושה וקומה

האם אתם רואים את הקיטוב ההולך והמעמיק בין מדינת ישראל [= ישראל נדמית] לבין ישראל ארץ העתיקה הקדושה?
הפער ביניהן הולך ומעמיק. אשליית מדינת ישראל מתפרקת ומתאדה.
ובמקביל, על ארץ ישראל הקדושה נרקמים רקמות ועור.
נפשות השונאים, השרויים בפחד והדחף להרוס נדבקות אל מדינת ישראל והן יתפרקו ויתאדו יחד עם ישראל הנדמית.
ואוהבי השלום והשמחה והאחווה נדבקות אל ארץ ישראל העתיקה הקדושה והם יראו את שמי השמים בארץ. כבר ענני גשמי החיים מתעבים מעל ראשינו.

Monday, October 19, 2015

ב"ה

שווה לנסות

הבה נשמור מצוות שמיטת החובות, כרצון ה' יתברך, ככתוב בתורה, אם כי באיחור קל, ונראה אם הפורענות אינה נפסקת בין יום.


Sunday, October 18, 2015

ב"ה

הפרושים המוטעים של הרבנים גורמים ומנציחים את הגלות

כל הטוב וכל היופי בעולם נוצרו מהבל פיהם של תלמידי התורה ההוגים נכונה את התורה.

אולם, גם נכון כי כל הסבל שפקד את העם היהודי במשך כל הדורות בגלות, ועוד פוקד את העם היהודי אף במדינת ישראל [מדינת ישראל = ישראל נדמית], הם ההוצאה לפועל של ציוויי הרבנים שפרשו את התורה לא כרצון ה' יתברך ותלמידיהם המתעקשים עד היום בפרושים המוטעים.

המצב הוא לא שאנו סובלים מגויים רשעים "כי כאלה הם מן הסתם". הגויים הם ההתגלמויות של ההגויים של לומדים תורה. עלינו לדעת זאת כדי להגיע ליראת שמים אמתית. אנו מגלמים את הגויים בכל הגה והגה מפינו בעת תלמוד תורה ואנו ממלאים אותם ברוחנו.

עלינו לדעת כי:

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

המשיח הוא הפרוש הנכון של התורה ואם אין אנו במציאות המתוארת בחזון עדן המשיח, פרוש הדבר שאנו לא מפרשים נכונה את התורה.

הרבנים מפרשים את המילים בתורה האומרות לנו איך לעשות את המצוות כפעלים יוצאים ולא כפעלים עומדים. לכן, הם מחטיאים כל העת את המועד – האמור להיות עתה, בהוה.

עלינו לדעת:

ישראל = 541 = המצות*

בעברית נכונה המילה "המצוות" כתובה: הַמִּצְוֹת. כאשר אנו עושים חילופים זה חיוני להקפיד על איות נכון. אחרת אנו לא לומדים את הענינים נכונה.

אנחנו, ישראל, המצות העושות את עצמן. אנו ההתגלמות של המצות. כל דבר שיהודי עושה, הוא עשיַת המצות.

המצות אינן אמורות להיות טקסים שאנו עושים בשולי החיים. אנחנו לא אמורים להפסיק את מהלך החיים  ולרוץ לעשות איזה טקס. המצות אמורות להיות משולבות במהלך החיים שלנו. לכן מערכת המצות נקראת הלכה.

הרבנים לא יודעים כי אנו מחוללים את הארץ ומלואה בהבלי פינו בכל רגע ורגע. הם אינם רואים כי כל תנועת גופי היהודים מיצרת מצבים. לכן, הם חושבים ואומרים לנו כי יש מצוות שאין אנו יכולים לעשות עד שנהיה כלנו בארץ הקודש ובית המקדש ייבנה. עליהם לדעת כי:

בית = 412 = בתי = בקדשו = את העתיקה הקדושה
= 1411 = 412 = וישע הויה

מקדש = 444 = מדת = לב בתי = וישע לב הויה
= וישע הויה השוכן = 1443 = 444

בית מקדש = 856 = נוף = כל ציון

בית המקדש אמור להיות כל הנוף סביבנו – והנוף סביבנו כלו אמור להיות ציון.

הם אינם יודעים כי כל מחשבה, מילה, ומעשה של העם היהודי הם-הם בניית המקדש – שהוא הבריאה.

זה לא נכון כי יש מצות שאנו יכולים לעשות אך ורק בארץ ישראל ואך ורק בבית המקדש. אדרבה, תהיה ארץ ישראל ויהיה בית המקדש אך ורק אם אנו עושים את המצוות כרצון ה' יתברך. כאשר נבין את הפרושים הנכונים של התורה ונעשה אותם נכונה נחולל את ארץ הקודש תחת רגלינו וכל מבנה המקדש יתרקם סביבנו.

יהי רצון כי לבבות הרבנים יתרככו ויהיה להם העוז לראות את טעויותיהם ויחזרו בתשובה שלמה לעשות את רצון ה' ישתבח שמו, כדת משה.

ב"ה

הפרושים המוטעים של הרבנים גורמים ומנציחים את הגלות

כל הטוב וכל היופי בעולם נוצרו מהבל פיהם של תלמידי התורה ההוגים נכונה את התורה.

אולם, גם נכון כי כל הסבל שפקד את העם היהודי במשך כל הדורות בגלות, ועוד פוקד את העם היהודי אף במדינת ישראל [דהיינו ישראל נדמית], הם ההוצאה לפועל של ציוויי הרבנים שפרשו את התורה לא כרצון ה' יתברך ותלמידיהם המתעקשים עד היום בפרושים המוטעים.

המצב הוא לא שאנו סובלים מגויים רשעים "כי כאלה הם מן הסתם". הגויים הם ההתגלמויות של ההגויים של לומדים תורה. עלינו לדעת זאת כדי להגיע ליראת שמים אמתית. אנו מגלמים את הגויים בכל הגה והגה מפינו בעת תלמוד תורה ואנו ממלאים אותם ברוחנו.

עלינו לדעת כי:

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

המשיח הוא הפרוש הנכון של התורה ואם אין אנו במציאות המתוארת בחזון עדן המשיח, פרוש הדבר שאנו לא מפרשים נכונה את התורה.

הרבנים מפרשים את המילים בתורה האומרות לנו איך לעשות את המצוות כפעלים יוצאים ולא כפעלים עומדים. לכן, הם מחטיאים כל העת את המועד – האמור להיות עתה, בהוה.

עלינו לדעת:

ישראל = 541 = המצות*

בעברית נכונה המילה "המצוות" כתובה: הַמִּצְוֹת. כאשר אנו עושים חילופים זה חיוני להקפיד על איות נכון. אחרת אנו לא לומדים את הענינים נכונה.

אנחנו, ישראל, המצות העושות את עצמן. אנו ההתגלמות של המצות. כל דבר שיהודי עושה, הוא עשיַת המצות.

המצות אינן אמורות להיות טקסים שאנו עושים בשולי החיים. אנחנו לא אמורים להפסיק את מהלך החיים  ולרוץ לעשות איזה טקס. המצות אמורות להיות משולבות במהלך החיים שלנו. לכן מערכת המצות נקראת הלכה.

הרבנים לא יודעים כי אנו מחוללים את הארץ ומלואה בהבלי פינו בכל רגע ורגע. הם אינם רואים כי כל תנועת גופי היהודים מיצרת מצבים. לכן, הם חושבים ואומרים לנו כי יש מצוות שאין אנו יכולים לעשות עד שנהיה כלנו בארץ הקודש ובית המקדש ייבנה. עליהם לדעת כי:

בית = 412 = בתי = בקדשו = את העתיקה הקדושה
= 1411 = 412 = וישע הויה

מקדש = 444 = מדת = לב בתי = וישע לב הויה
= וישע הויה השוכן = 1443 = 444

בית מקדש = 856 = נוף = כל ציון

בית המקדש אמור להיות כל הנוף סביבנו – והנוף סביבנו כלו אמור להיות ציון.

הם אינם יודעים כי כל מחשבה, מילה, ומעשה של העם היהודי הם-הם בניית המקדש – שהוא הבריאה.

זה לא נכון כי יש מצות שאנו יכולים לעשות אך ורק בארץ ישראל ואך ורק בבית המקדש. אדרבה, תהיה ארץ ישראל ויהיה בית המקדש אך ורק אם אנו עושים את המצוות כרצון ה' יתברך. כאשר נבין את הפרושים הנכונים של התורה ונעשה אותם נכונה נחולל את ארץ הקודש תחת רגלינו וכל מבנה המקדש יתרקם סביבנו.

יהי רצון כי לבבות הרבנים יתרככו ויהיה להם העוז לראות את טעויותיהם ויחזרו בתשובה שלמה לעשות את רצון ה' ישתבח שמו, כדת משה.

לדוגמה: הבה נפרש את פרשת נח בחמלה, כרצון ה' יתברך.

נח = לב הויה = בנו = יובלי = מחי
= הויה השוכן = 1057 = 58
= כל בית ישראל יחד השוכן
= 2056 = 58
= האדם הקדוש השוכן
= הקדוש השוכן עמך
= לבה שמי השמים בארץ האדם
= 3055 = 58
= כל השמות בספר בראשית
= הנשמות בספר בראשית

צדיק = 204 = דר = רד = צוחק
= מימי בארץ = 1203 = 204

מבול = 78 = מלבו = מחל = אלה לבי
= כנח = נח חזה = נח חוגג

המבול = 83 = פג = יגע = גלמי
= לבו שלשה אבות = 1082 = 83
= חמלה = יובל לה