Friday, April 22, 2016מה אתם חושבים - שזה לא קורה כאן? עולם הישיבות שורץ נוצרים וכל מיני מינים. פעם "רב" מאד מפורסם בארץ נסע לפולין. הוא גלה שם שאם אמו לא הייתה יהודיה בכלל ואמו לא התגיירה. הם לא אפיל יודעים שהם נוצרים. הם חושבים כי ה"מסורת" התלמודית שלהם יהדות. אתם חושבים שיהודים אמתיים היו לומדים עבודה זרה בבלית והיו מעיזים לאומר שהתלמוד הוא משנה תורה? הנשמה של יהודי אמתי מאותת כשמשהו עבודה זרה. לא משנה מה הרבנים מנסים להגיד או כמה הם מנסים להפחיד. למה הרבנים מפחדים יהודים ואומרים כי אנו צריכים לקבל את התלמוד כתורה שבעל פה, אחרת, הם טוענים, אנו אפיקורסים ו"קראים"? זה בדיוק מה הנוצרים אומרים על "הברית החדשה" שלהם - כי הם אותו הכת.
הנה באה הגאולה וה' יתברך מפריד בין היהודים והערב רב (כת הרבנים(.

Thursday, April 21, 2016PESACH (Passage)

The correct interpretation of Pesach is Birth - every Birth. Every Birth is God, The Most High, birthing ItSelf. The Birth is Eternal and Continuous.

The Hebrew word Pesach is equal in value to the Hebrew word Netzach - which means both Victory and Eternity.

The "parting of the Red Sea" is the breaking of the amniotic sac and the outpouring of the amniotic fluid.

The word for Egypt in Hebrew is Mitzrayaim - which means narrowness. All birth is the emergence from relative narrowness to relative expansiveness.

Pesach is the miracle of Birth. It is a one-time phenomenon in the sense that every Birth is unique, but it is not a one-time event.

The name Pharaoh is numerically equal to the Hebrew word for thought. Pharaoh is thought. We must continually emerge from relatively constrained thought to continuously more expansive thought.

One of the highest levels of Birth than every Human Being must eventually accomplish is the emerging from being God hidden to God revealed. When that happens, the entire World is elevated to revealed Godliness.
ב"ה

פרעה = 355 = מחשבה

Wednesday, April 20, 2016

ב"ה

לכל עם ישראל

עם = 670 = כל כתר

ישראל = 541 = שיא הוד והדר

עם ישראל = 1211 = 212 = האור = הרואה
=  ברי = הרבה

כאשר יהודי אומר: לכל עם ישראל - הוא לא אמר: אני מתכוון אך ורק לעם מסוים בשם ישראל. הוא אומר: לכל (דהיינו לכל הבריאה) עם ישראל. הווי אומר, הוא מברך את כל הבריאה בכל כתר ושיא הוד והדר. ישראל היא *ברכה* מהויה אל הבריאה.

ב"ה

פסח: מנוחה לגוף לנצח

חמץ = 948 =להגשים = מנוחה לגוף

פסח = 148 = נצח = עד עד = דע עד
= מתגלם עד = 1147 = 148
= אדמת חיים עד = אדמת חכם עד
= נח נולד  = נח הוה עד = נח מוליד
= יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148
= יודע כל המקום בספר בראשית

אין מנוחה לגוף או לנפש של יהודי על אדמת נכר. על כל השרויים בבבל וטורחים בעבודה זרה, שאבות אבותינו לא ידעו, לחזור אל אדמת הקודש – תורה משה. רק בתורת משה מוצאים את אדמת בראשית ורק שם מוצאים את מנוחת נצחים.


Tuesday, April 19, 2016

ב"ה

פסח: חג חרות* דרור וחפש**

*
חֵרוּת

**ח
ֹפֶשׁ

דרור = 410 = קדוש = צחוק בצחוק
=  ראה צדיק = ראה צחוק = דבר צדיק
=  שמי השמים בארץ = 2408 = 410
=  שבת השבת = 1409 = 410

חרות = 614 = בברית = צחוק קדשו
=  צחוק דרור = דרור צדיק =
=  צחוק שמי השמים בארץ = 2612
=  הוא בם

חרות דרור = 1024 = 25 = חזי = יהי

חרות ודרור = 1030 = 31 = א-ל
=  ויהי = נעשה אדם = החוזה
= הויה בבשרך

חפש* = 388 = צדק צדק

צדק = 194 = האהבה העליונה
= חיה עליונה = אהב באהבה עליונה
= האב באהבה עליונה
= אהב באהבה עליונה
= אבה באהבה עליונה

חג פסח = 159 = נקדה* = בירושלים
= 1158 = 159

*נְקֻדָּה

מצה = 135 = קהל

חמץ = 948 = להגשים
=  יובל עולם צדק
=  בלוי עולם האהבה העליונה
= מח עולם צדק
= כוכב עולם צדק
= הויה יחד עולם האהבה העליונה
= הויה אתכם עולם האהבה העליונה
= 1947 = 948
= הויה כתר ישעיהו עולם האהבה העליונה

פסח = 148 = קמח = נצח
=  קהל אחד = קהל אהבה
 = פה נביא = בונה היסוד
=  כנסת ישראל מלאה = 1147 = 148

פסח חג חרות ודרור = 1189 = 190
=  חג חרות ודרור נצח
=  עלצ = צלע = כל הקהל

חג = 11 = ו-ה = א"י = טב
= בגו = העתיקה הקדושה
= 1010 = 11 = שי"ן

פסח חג חרות דרור וחפש = 1577
= 578 = כנסת ישראל האשר
= שרה הנביאה = שרה חכמה
= חיי שרה היהודיה = שרי המחיה
= שיר הנביא = שיר נביאה
= המחיה מלכות דוד
היום, בע"ה, נגלה לי מהו שבת. 
הג פסח חל בשבת השנה.


פסח = 148 = פסגה = נצח


שבת = 702 = העולם לאוהבי שלום
= 1701 = 702


שמור = עשית עולם שכלו שבת
 =  2544 = 546 = שמור = מהאשר


זכור = 233 = רגל = לברא
=  אור הויה = הויה עלץ וצהלה סובב
= 1232 = 233 =  יהי אור עלץ
=  חזי קרן אור = חזי אור העתיק הקדוש


שמור וזכור = 785 = העין = הפן = עשיתה


בדבור אחד = 227 = זכר = ברכה
=  בדבור אהבה


עשית השבת = 1487 = 488 = פתח
=  הגעתי = יהיה נחת = עשית העולם לאוהבי השלום
= 2486 = 488


כל אוהבי השלום מוזמנים לחגוג לעד ולעולמי עולמים!


Tuesday, April 12, 2016


ב"ה

צדק חברתי בישראל = משיח

בכל מקום בו אות סופית כתובה שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

צדק = 194 = האהבה העליונה
= צלע כל בית ישראל = 1193 = 194
= אליהו הנביא מתגלם = מתגלם עמי

חברתי = 620 = כם* = חברתי
= תחביר = חוה אם = כתר
= אם עולם חדש = 1619 = 620
= עולם בראשית

*כל פעם בה אנו רואים את הסופית -כם, שם אנו רואים את המילה כתר וכל חילופיה.

צדק חברתי = 814 = כתר אליהו הנביא מתגלם
= 1813 = 814 = כתר עמי מתגלם = הגוף
= צדיקים = צוחקים = צוחק עמך
=כתר האהבה העליונה
= חוה אם האהבה העליונה
= בראשית עולם האהבה העליונה
= בראשית עולם צדק

ישראל = 541 = אליך = 1540 = 541
= אמך = מראש = מאשר
= אשר לי = ראשי יהודה
= להעלות = הממלכות = שיא הוד והדר
= שיא צחוק הויה = נעשה אדם ישר
= הויה בשר אחד = הויה בשר אהבה

ב = 2 = 1001 = 2000 = אתם
= הרצון

צדק חברתי בישראל = 1357 = 358 = משיח
= השמחה = צדיקים בישראל
= אתם צדיקים ישראל
= אתם צוחקים ישראל = ישראל עליון

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

צדק חברתי הוא הפרוש הנכון של תורת משה. כל פרוש שלא יביא צדק חברתי וצחוק השמחה לעם ישראל אינו פרוש נכון של תורת משה.