Sunday, April 10, 2016

ב"ה

צדק = 194 = האהבה העליונה = חי לפניו

 = לפניו בהוה

כאשר אנו מבינים זאת, אנו לא מתייאשים מהקושי להגשים צדק בגשמיות. כל דורש צדק משתדל להגשים את האהבה העליונה ביותר במציאות. זאת עשיית אין סוף בגוף ממש.

לכן כתוב: צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ. - דברים ט"ז : כ

דברים = 816 = עליון = מעון

צדק צדק = 388 = צדק האהבה העליונה = חפש

העושים צדק בונים מעון לאל עליון בגשמיות. הדבר אינו קל לעשות! המחפשים חפש לאדם מהעבדות דורשים את הדבר העליון ביותר. חזק ואמץ!

עשיית צדק בישראל היא דווקא הדבר הכי קשה לעשות.

ישראל = 541  = להעלות = ראשי יהודה  = הממלכות = שיא הוד והדר