Monday, April 6, 2015


ב"ה

צדק

צֶדֶק צֶדֶק, תִּרְדֹּף--לְמַעַן תִּחְיֶה וְיָרַשְׁתָּ אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר-יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ
.
-דברים ט"ז:כ

המילה צדק מורכבת מהאות צ' ושם האות צד"י [=ד"ק].
בע"ה, בשימוש הגימטריאות, הבה נביט אל תוך מעמקי פנמיות המושג הנשגב והאדיר צדק.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

צ = 90 = יודע = נולד  =מוליד = פי = הפה = מכל
= כל משפטים = 1089  = 90 = כל משפט האדם

צד"י = 104 = קד = דק = לעד = סולח
= לב הבינה = לב חסד = לב כנסת ישראל
= 1103 = 104 = יודע דוד
= אוהב כל משפט האדם
= דוד נולד = דוד מוליד = אוהב נולד
= אוהב מוליד = פי דוד = פי אוהב
= נולד אוגד = מוליד אוגד
= צו האב = נוי לבו = יכול לאהב =
= יכול לאגד = לאהב היה הוה יהיה
= לאגד היה הוה יהיה

צדק = 194 = יודע צו האב
= הפה סולח = פי סולח = סולח מכל
= יודע בל חסד = לב מוליד חסד
= פי לב כנסת ישראל = 1193 = 194

צודק = 200 = ר* = צדקו
= צדוק = הנני פה = לב ופי כנסת ישראל
= יודע ויכול לאהב = יודע ויכול לאגד
= יודע לאהב כנסת ישראל = 1199 = 200
= יודע לאהב חסד = נולד לאגד כנסת ישראל
= לבו מוליד חסד = לבו מוליד כנסת ישראל
= עלץ לבה מוליד חסד
= עלץ לבה מוליד כנסת ישראל = 2198 = 200
= לשון פי כפתור ופרח כנסת ישראל

*זאת האות ר' במילים כמו: ברא, בראשית, אור, תורה, רחמים, יצר, כפר, פרח, ראש, אשר, רגל, דבר, ראה, ירא....ובשמות כמו אברהם, רחל, ישראל, ירמיהו...!

ר"ו = 206 = יודע ליצר עולם עלץ וחסד
= 2204 = 206 = דבר = ראה

צדק צדק = 388 = חפש = משמח = אלד שמחה

תרדף = 1404 = 405 = כל היקר לי
= משפטים כל היקר = משפט האדם כל היקר
= צדיק תקן = שרש עץ החיים = 2403 = 405

צדק צדק תרדף = 1792 = 793
= מכל גן = יודע גן = אם צאצאי
= קרן לשונות = קרן ישועות = עשית אהבה
= עין אהבה

ראשית ישועתנו היא הסליחה.