Sunday, April 12, 2015

ב"ה

ישראל = אציל קדוש

 וְאֶל-אֲצִילֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֹא שָׁלַח יָדוֹ; וַיֶּחֱזוּ, אֶת-הָאֱלֹהִים, וַיֹּאכְלוּ, וַיִּשְׁתּוּ. - שמות כ"ד:י"א

ישראל = 541 = אליך = אמך = שרה לאה
= מאשר = להעלות = אצילית = אציל קדוש

שלח ידו = 358 = נחש = שולח דוד = משיח = השמחה

פרוש הפסוק הוא: כל עוד ישראל אינו מודעים להיותנו אצילים קדושים ולא רואים את עצמנו וזה את זה כך, ה' יתברך שולח אלינו את הנחש, ולא את המשיח.

ברגע שבן או בת ישראל רואה את עצמו/ה ואת כל ישראל כאצילים קדושים, ה' אינו מתיחס אלינו בזלזול ולא שולח לנו נסיונות קשים ומשפילים.

כשישראל מבין כי הוא בן מלך צדיק או בת ישראל מבינה כי היא בת מלך צדיק ומודה בכל מאדו/ה כי זה גם נכון לגבי כל ישראל, ה' מתיחס אלינו בהתאם ואנו מפסיקים לחיות כמסכנים ואנו אוכלים לשובע ושותים לרוויה.

שימו נא לב: השם אל כתוב בפסוק פעמים רבות. כמו כן, תדעו:

יחזו = 31 = אל = לא = לעלץ = 1030 = 31 = קרן יהודה
= עלץ יהודה = עלץ יהיה