Monday, September 12, 2011

להמשיך את החרמות עד

אחד התנאים להפסקת החרמות חייב להיות שיפור של תנאי העבודה במפעלים על פי הדרישות של העובדים - כולל שתוף העובדים הוותיקים בבעלות ובאחריות על המפעלים
די לתקופת השיעבוד ועבודת הפרך במפעלים!
די יחס המשפיל לעובדי הצווארון הכחול
די לגיהנום תעשייתי!!!

האם זה ידוע לכם כי עם שימוש נכון בהטכנולוגיה של היום אפשר לצמצם את שעות העבודה לעשר שעות *שבועיות* כדי לחיות ברמת החיים של הרובד העליון של המעמד הביניים?

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com