Monday, November 7, 2011

סרטון *מאד* חשוב שצולם ע"י אחות של ילדה שהתעללה בה בפנימיה

סופרמן משטרתי ומכשפה סוציאלית חלק ראשון

ילדה מתלוננת על עונשים קשים בפנימיה ושוטר מחזיר אותה לשם בכח

בבקשה להוריד ולהפיץ