Tuesday, March 20, 2012

דווח ותלונה לאו"ם אודות 
התנהלות עירית צפת 
בזמן המלחמה השניה עם לבנון

באנגלית

בסרטון זה אני קוראת את הדיווח והתלונה שהגשתי לאו"ם נגד עירית צפת דאז והנוכחית אודות התנהלותה במשך המלחמה השניה עם לבנון.

כזכור, וכדווח ע"י מבקר המדינה ובעתונות המקומית כמו בארצית, מתוך 350 נציגי/עובדי העיריה דאז, רק 17 נשארו צפת. כמה מהבוגדים שברחו גם גנבו ציוד ותרומות שנועדו לנזקקים.

איש לא הורשע. איש לא קבל נזיפה אפילו. כמה מהם עדין עובדים בעירית צפת ויש היודעים מהם ומסרבים לגלות את זהוייהם

צר לי שלתושבי צפת אין האומץ לטפל בענין בעצמנו

לכן, מעורבת חיצונית ומודעות עולמית נדרשות

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com