Tuesday, February 3, 2015

ב"ה

רק לאנשי סגולה

יש הדוחים בקרירות את הרצון הבריא מאד ללמוד קבלה באמרה: "הקבלה רק לאנשי סגולה."
 נכון! ואנחנו, עם ישראל, האנשים הכי אנשי סגולה שיש!

סגול = 99 = גופי = ידיעה = פה דוד

סגולה = 104 = ה + סגול = ללמד = קד = דק = לעד

אם את/ה בן ישראל או בת ישראל ויש לך גוף ואת/ה לומד/ת – דעו כי אין יותר סגוליים ממכם. אתם התגלמות והתגשמות הסגולה.

משה רבנו מספיק איש סגולה בשבילך?

משה = 345 = ילדים לומדים = 1344 = 345
כל ילד יהודי לומד הוא (או היא) התגלמות משה רבנו – לא כאילו, אלא ממש.

"אבל", יענו, "יהודי חייב להיות מאד נעלה במידותיו כדי ללמוד קבלה! לא כל אחד יכול!"

דעו כי אני יהודיה מאד בינונית במידות. אפילו פחות מהממוצע. מה שכן: אני רוצה להיות צדיקה בכל לבי ואני משתדלת בכל מאדי להיטיב. זה כל מה שה' דורש מאתנו – רצון אמתי ללמוד לאהוב ולהיטיב תמיד.

את הקבלה האמתית לא לומדים מספרי קבלה. אגיד זאת שוב. את הקבלה האמתית לא לומדים מספרי קבלה. לומדים קבלה מהתנ"ך. אחרי שיהודי מגיע למצב שהוא רואה חילופים מן הסתם, אז הוא יכול לעיין בספרי קבלה. כי אז הוא יבין מה כתוב שם. אבל ללמוד קבלה באמת – זה אך ורק ישר מהתנ"ך. אבותינו ואמהותינו ידריכו אותנו בשבילים הצרים והמפותלים אל לב התורה.

יש ללמד ילדים את הגימטריות יחד עם האותיות מההתחלה. לא, זה לא יבלבל אותם. זה ילבלב אותם. מי שקורא עברית בלי לעשות חילופים קורא עברית כאילו היא שפת לועז ונשאר ברמת המודעות של גוי. סליחה על האמת הבוטה, אבל לפעמים צריכים להיות בוטים. המלמד אותיות בלי גימטריות (כולל ערכי האותיות הסופיות!) לילדים גורם להם לובוטומיה בשכל והם נשארים ברמה של גויים במודעות.

על כל ילד ללמוד מאותו יום שהוא שומע את שם האות אלף בפעם הראשונה כי אלף היא אחת וגם אלף. הם לא יבינו ברמת המודעות, אבל האמת תגיע אל לבם. הם יתחילו להבין, כל אחד בקצב שלו או שלה וברמת ההשג שלו או שלה.