Tuesday, May 8, 2012


ב"ה

קריאה אל המוני ישראל לסרב 
לשלם ריבית והצמדה על הלוואות

נא להפיץ!

אבן היסוד של כל הרשע על בסיס כלכלי בארץ כגון: הוצאה לפועל, משכורות רעב המכריחות עובדים להכנס ל"אוברדרפט", המחירים המוגזמים עד מאד של הדיור והמצרכים החיוניים ואף חטיפת ילדים ע"י שרותי הרווחה לסחור בהם ושווק הזנות והסמים מושתת על עוות המובן הנכון של היתר עיסקא המשלה את הציבור לחשוב כי מותר לבנקים ולעסקים לקחת נשך על הלוואות

שום נקיטת אמצעי לא ישנה את המצב הכלכלי כל עוד אבן היסוד של הכלכלה המעוותת עדין במקום. עלינו לעקור אותה כליל.

מעולם ועד עולם היתר עיסקא לא התיר, לא מתיר ולא יתיר לנשוך נשך על הלוואות. זה שקר וכזב מצדם של ה"רבנות". לקיחת ריבית על הלוואות אסורה בהחלט – ואין שום תרוץ בתורה המתיר מעשה מתועב זה המוביל לאין ספור סוגים של עוול בחברה

אספק כאן קשור אל מאמר המסביר מה הוא המובן הנכון של היתר עסקא
http://tora.us.fm/tryg/ribit0/hetr_isqa.html

המושג היתר עיסקא אינו שייך כלל וכלל לריבית והצמדה (הווי אומר נשך, בלשון לנשוך כמו כלב) על הלוואות

עלינו להתארגן ולסרב לשלם ריבית והצמדה על הלוואות הבנקים בישראל

זה חיוני שנעשה זאת בהמוננו כדי לגרום למנגנון המגרסה המרושעת של הוצאה לפועל לקרוס מרוב עבודה

אני קוראת לעם היושב בציון לא לשלם יותר מקרן ההלוואות. זה אסור בהחלט לבנקים או לכל גוף בבעלות של יהודים לדרוש ריבית על הלוואות

אנחנו יכולים לשנות את כל המפה הכלכלית - לא רק בארץ, אלא בכל העולם

נדרשים ידע בסיסי של מה מותר ומה אסור ליהודי לעשות, תקיפות והרבה אומץ ועבודה מאורגנת

חזק ואמץ!

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com