Monday, May 7, 2012


ב"ה

פרוזבול: אמונה בע"ם

פרוזבול הותקן בימי הורדוס הארור והמתועב. הוי אומר, הוא נעשה מתוך פחד, ולא אמונה.

חשוב לשמור ולעשות כל מצוות ה'. כל מצווה ומצווה דורשת יכולות מוסריות ורוחניות מסוימות ושונות . וכל מצווה ומפתחת כוחות מוסריים ורוחניים שונים. עשית כל המצוות מביאה שלמות במוסריות ורוחניות.

מצוות שמטה היא סוף הדרך בנאמנות מוחלטת לה '.

שמטה היא המצווה המפרידה בין אלה שיש להם אמונה שלמה ומוחלטת בה' ואלה שפשוט אין להם את זה. שמטה מפרדיה בין יראי ה' ואלא שפוחדים מההורדוסונים המתרחשים לבוא לעולם.

עשית המצוות השונות גם גורמת לתופעות השונות בבריאה להיווצר.

עשית מצוות שמטה היא המצווה הגורמת לכלכלה הוגנת ואנושית המאופינת בשפע להיווצר בעולם. אי-עשית שנת שמטה כהלכתה גורמת לההפך להיווצר בעולם - כפי שאנו רואים לדאבוננו.

אין לזלזל בשום תכונה קדושה ועשית המצוות, חס ושלום! אולם, מי שלא רוצה בכל לבבו ממש לשמור שנת שמטה כהלכתה, כולל השמטת חובות ושחרור עבדים (כולל עבדי משכורת), הוא אדם שאמונתו  חלקית, מסויג ועל תנאי. הוא גם לא יהודי דורשים את מירב הצדק והמשפט.

יש לכבד כל בן תורה. אבל נדרש אומץ מיוחד להתהלך לפני ה' כרצונו ונדרש צמאון לצדק ומשפט.

ואם אין לרבנים האומץ לעבוד את ה' עד הסוף, אם הם לא ממש ששים להוכיח לה' את אמונתם השלמה, אם הם לא צמאים לצדק ומשפט כמים; הם לא ראויים להיות רועי צאן ה' יתברך.

מישהו אמר לי דבר מאד צפוי המאפיין את המחשבה של רוב הדתיים.

"אי אפשר לומר שפרוזבול זה המצאה, אינך יכולה להגיד זאת, זה עוקר יסוד מדברי חז"ל.

הכל טוב ויפה, שיש לך כאב לעניים, אני גם כואב את כאב ישראל , אבל לא יתכן לחשוב כך, זה מוגזם מאד. אינך יכולה לומר "שאלתי מעם ה'" מה את בדרגת נבואה, והיום אין נבואה בכלל. באמת. את יכולה לומר להשמיט כספים, ולדעתך הפרוזבול נוצל בצורה לא טובה אבל לא לעקור אותו מהשורש, זה תקנה של הלל שהוא ניצוץ משה רבינו, לא מקובל עליי. ולא על חכמים"

עניתי לו:

אני אגיד לך מה אני לא יכולה לעשות.
אני לא יכולה לראות את עמי מתרושש.
אני לא יכולה לראות את בעלי ההון רומסים את העם.
אני לא יכולה לראות שאפילו ילדי ישראל נחשבים כמסחר
אני לא יכולה לשקר לעצמי.

הלל טעה וזאת האמת. הוא פחד. הוא מעל. הוא חטא.

כל הכלכלה בעולם מצורעת בגלל ההחלטה הזאת.

"האבן היסוד" שלך רקובה - יש לעקור אותה.

התעורר מהאשליות שלך!
להגן על פרוזבול זה להגן על כהני בעל ותו לא.
פרוזבול - פרוז בעל
אתה מבין?
שה' יסלח לך!

איני רשאית להתפשר בדבר זה או לתת לסנטימנטים להזיז אותי.
לא אפחד. ולא אשבר.
אומר את אמת התורה!!!

פרוזבול העבודה הזרה הכי מטונפת שיש.
אתה יודע שיש נשים העובדות כזונות כדי להחזיר חובות?
אתה יודע שיש ילדים שנשלחים לרחוב להתקבץ בגלל שמשפחותיהם התרוששו? לך תדע מה קורה להם ברחוב!
אתה יודע שיש סטודנטים המוכרים סמים להחזיר הלוואות?

מה יש לך וכמוך!? פחדנים! נאמנים למה? - לדבר המביא חטא וטנופת וסחר בילדים!
מה יש לך???!!!

אגיד לך את כל האמת המכוערת בלי הנחות.

הרשע לא משגשג בעולם בגלל הרשעים - אלא בגלל חלשלושים וחסרי עמוד השדרה - כמוך וכמו רבך הלל!
למה ה' ישתבח שמו לעולמי עולמים צווה עלינו לשמור את השמטה במילים כה חזקות וחד משמעיות?!
כדי למנוע את כל הזוועות הנובעות מחובות!
ואתה וכמוך מתווכחים עם דברי ה' ומצטדדים נגד ה' ועם בובה של הורדוס?!?!?!

אם אין היום הנבואה זה רק מפני שלא שמרנו שמטה. ככתוב:

וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ, וְאָכְלוּ אֶבְיֹנֵי עַמֶּךָ

אביני = נביאי

לא יבוא נביא שלא יאמר : שמרו שמטה!
אתה וכמוך אוהבים את המצב בלי נביאים - כי אתה יודע מה הם יאומרו לך!
כל פעם כשאתה וכמוך שומעים את האמת אתם אומרים: אין נבואה היום. ולכן לכם אין.

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com