Thursday, May 10, 2012


ב"ה

לשלם ריבית אסור ע"פ ההלכה

היום למדתי משהו מאד, אבל *מאד* ,חשוב

זה לא רק אסור ע"פ ההלכה לנשוך ריבית על הלוואות - זה גם אסור *לשלם* ריבית על הלוואות

למה הרבנים לא מלמדים זאת?

חברי, עלינו להתארגן ולסרב לשלם מעבר לקרן על הלוואות

היום העשירים כל כך עשירים שחיות המחמד שלהם אוכלים יותר טוב מרובנו - הרבה יותר טוב. באמת. אני מכירה אנשים עשירים שהכלב שלהם מעדיף טונה צרובה - ומקבל טונה צרובה

כשההמונים בארץ הפגינו בגלל מחיר הקוטג' - אותו כלב אכל טונה צרובה

פרוש הדבר: רמת וסגנון החיים של האנשים העובדים כל כך שונה ונמוכה מזאת של בעלי ההון, שהם כבר לא יכולים להסתכל עלינו כעל בני אדם - אנחנו לא מגיעים לרמת החיים של חיות המחמד שלהם

והם מתעשרים מיום ליום על חשבוננו ובשתוף פעולתנו

הפער בינינו לבינם הולך וגדל וכל יום הם פחות ופחות יכולים לראות את האנושות שלנו

עלינו לנקוט בצעד דרסתי לצמצם את הפער כמה שיותר וכמה שיותר מהר - לסרב לשלם כל ריבית, כולנו ביחד, על הלוואות - וזה בהתאם להלכה

כך הרבנים היו צריכים לדרוש מלכתחילה

האמת היא: אנחנו תרמנו למצב הנוכחי הנוראי כי הסכמנו לשלם ריבית על ההלוואות

דרושה התארגנות המונית כדי להציף את הוצאה לפועל ולמוטט את מנגנון שלה

דורין אלן בל-דותן
DoreenDotan@gmail.com