Friday, June 1, 2012

סגרו את חשבון פייסבוק שלי

קבלתי הודעה מפייסבוק שסגרו את החשבון שלי, כנראה בעקבות הפרסום שלי בעיתון חדש בגליל "צפת: בירת הבריונות"
המופרסם ביום 1.6.12 בעמ' 54 

האם עדין אפשרי לראות את מה שכתבתי אודות גבי אשכנזי – שהוא יו"ר החדש של קרן רשי?
רמטכ"ל שעזב תחת ענן חקירה משקם ילדים???

תראה את הפרופיל בפייסבוק
Ilan Shohat

קרן רשי גם אחד הגורמים הבונה את בית הספר לרפואה בצפת – יחד עם חיים גליק – גונדר ראשי של שב"ס שעבר


לאחרונה קבלתי איומים מראש עירית צפת, אילן שוחט לאשפז אותי

שבת שלום
דורין אלן בל-דותן, צפת