Tuesday, May 24, 2016

ב"ה

תקון עם ישראל הוא התקון האחרון 
כי הוא התקון הכי קשה

בכל מקום ברשימה בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

עין = 780 = פן = עשית = מקום בלב
= עד עולם = ידועים לכל = עריכת יסוד
= נולדים ועד = ועד מלכים
= כלה הצלם

הקהל = 140 = עיני

היהודים = 640 = שמש = עיניך

עין ימין = 1540 = 541 = פן ימין
=  ישראל = להעלות = מראש

עין שמאל = 1151 = פן שמאל
 = 152 = נקב = כל ארץ

עין שמאול = 1157 = וכל ארץ
= 158 = עלץ נקבה = עלץ ירושלים
= 2156 = 158 = עלץ מקום קדוש

עם = 670 = כל תחביר = חברתי כל
= כל כתר = לפניך = לעיניך = עיני לך
= פני לך

עם ישראל = 1211 = 212 = רואה
= האור = ברי = הרבה

ישראל וכל ארץ = 1698 = 699 = סגול + ם
עין ימין ואין שמאל = 2697 = 699
= גופים = גופי שש

הצלם = 725 = כהן = כל העם
= אדם עומד

גמור הצלם = 974 = דעץ = שם מתגלם
= 1973 = 974 = בשם כנסת ישראל
= עין צדק = עשית צדק = תגל ישראל
= תגל אמך

שבת = 702 = בן = בת מכל דור
= הארצות = ברך

תקון וגימור העינים, ולימודי שיתוף הפעולה בין העינים, הם השלב האחרון של הבריאה. מדובר בשלב הכי עדין וקשה של הבריאה. בעולם החברתי שלב זה מתבטא כשיתוף פעולה מלא ושמח בין ישראל וכל עמי הארצות.
אז הצלם, זאת אומרת המקדש, שהוא הגוף בו הויה יכול לשכון בו בשמחה ובנחת, הוא מושלם. אנחנו כבר בשלבים המתקדמים של תקון אדיר ומבורך זה.