Sunday, February 7, 2016

ב"ה

נקבה = ירושלים = כל הארץ

נראה, בע"ה, כי ההריון, הלידה וגידול ילדים הם לא רק כמו עבודת הקודש של הכהנים בבית מקדש, אלא הם עבודת הקודש בבית המקדש ממש. אולם, נראה כי עבודת הקודש בבית ממקדש אינה רק לידת ילדים וגידולם. היא גם לימוד תורה כדי לדעת לנהוג בקדושה ובחכמה וגם ללמד לעשות כן. עבודת הקודש היא גם כל המעשים המבטיחים כי הילדים שאנו יולדות יגדלו בחברה מתוקנת ובעולם טהור. המקום של האישה בבית. השאלה היא: איך אנו מגדירים בית? מה המידות של הבית שלנו? גודל הבית של האשה הוא גודל הלב שלה והיכולת שלה לתת אהבה ותמיכה. עבור אשה בעלת לב מלא אהבה, כל הבריאה היא הבית שלה, ובכל הבריאה כולה היא מרגישה את הצורך להעניק חכמה ועזרה – אחרת היא סובלת מגודש ואף מדלקת.

יהודי חייב לפתח שתי יכולות כדי ללמוד תורה נכונה. אחת היא היכולת לחשוב ולדמיין באופן מאד כוללני ולראות כי הכל כלול בכל. בגן עדן אנו נהנים מהיופי של כל העונות בעת ובעונה אחת ונהנים מהיופי של כל צורות החיים זו בזו. אנו חייבים לפתח במתכוון את היכולת לראות את הכל בתוך הכל עדי להגיע לגן עדן. אדם היכול לראות זאת לא מתקשה להבין כי:

חלב  = 40 = מ = לי = בלב אהב = לב האב
= הויה אוהב = יד הויה
= ולד = גואל = גו א-ל
= חשן א-ל = 1039 = 40 = תרבות א-ל
= התרבות כל בית ישראל יחד = 2038 = 40
= משפטים = אבותיכם = כתר אבותי
= כתר אחדות

תרומה = 651 = מ + תורה = הרמות
= המותר* = נאם = כל אם = הא-להים

*The Mother

כל המושגים הנ"ל, ועוד אין ספור, כלולים במושג חלב (האות מ) של האם.

עוללים = 746 = שמות = מקום = ילון = שעשוע

יונקים = 776 = בעדן = עורך  = ערוך

עוללים יונקים = 1522 = 523 = עוללים בעדן
= מקום בעדן = ילון בעדן = שעשוע בעדן = ענגת
= ענג הנשמה = הנשמה כל חכמה = כל ספרי כל חכמה

ש = 300 = רק = לרע = ערל = ערכי
= כעיר = כיער = מסר = מניר = המנרה
= יצר = פריי = כפר = מכל דור = בצבור
= התפתחות = 1299 = 300

זכרו תמיד את כל החילופים עבור האות ש הנ"ל; בכל מקום בו תראו או תשמעו את האות ש.

ספר = 340 = ש + מ = שלי = שלדו
= שדול = כל פרי = הרנה ועד
= הרנה לכל = שדי הויה = הויה בקרבי

ה = 5 = אד = גב = גם את = 1004
= 5 = את משה רבנו = את רחמי משה
= את רחמי הספר = ישעיהו משה רבנו
= ישעיהו רחמי משה = ישעיהו שליה רחמי
= בבשרך = כל ספרי עץ החיים = 2003 = 5
= כל עפר עץ החיים = כל ספרי אגרת
= דם הנשמה = עץ החיים הנשמה

זכרו תמיד את כל החילופים עבור האות ה הנ"ל; בכל מקום בו אתם רואים או שומעים את אות ה'.

מיניקה = 215 = הדור = בחרה = חברה
= ההרה = כל הנקוד = ינקדו המשפטים
= גזרה

המיניקה = 220 = יורד = ירדו = דורי
= טהור = טהרו = דבר דוד = ראה דוד
= דדי אשתך = 1219 = 220

הנשמה המיניקה = 620 = כתר = תחביר
= חברתי = טהור כל עפר = יורדת

שרה מיניקה = 720 = כן = יין = סוד מים
= סוד חלב האדם

שרה המניקה = 725 = כל העם
= כהן = היין = יהי נולדים
= יהי כל ולד האדם

כאן אנחנו רואים את הקשר בין אשה מיניקה לעבודת הכהנים.

מינקת = 600 = ם = שש = צודקת = קשר

מקשר = 640 = מ"ם = היהודים
= מינקת חלב = מינקת לב אהב
= אהב לבם = אהל עץ החיים
= תורת החיים = 1639 = 640
= דם א-לה = חלבם = ב + חלם
= בֹ = ביחודים

המינקת = 605 = הם = אדם = הצודקת

צדוק הכהן = 925 = צדוק שרה המיניקה

מועצת = 606 = האם = שורק* = רות

* שׂוֹרֵק וגם הנקוד שׁוּרֻק

מועצת חכמים = 1284 = 285 = פרה
= העיר = עירה = מוצצת מדדים

כאן אנחנו רואים כי אשה אמורה להעניק חכמה בכל תפקידי חייה.

פטמה = 134 = דלק = דקל = צמד = הגענו = עגונה

מקוה* = 151 = קנא = חלב עולה = עולליה

*במדרגה האחרונה אל תוך מקווה החכמה יורדים אל תוך התהום.
הרי הוזהרתם.
:0)

כמובן, ענין ההנקה [= 165 = הנקוד] עמוק ככל הימים וזה פשוט בלתי אפשרי להראות את כל החילופים ברשימה כלשהי.

כאן אנחנו רואים את הקשר בין הפטמה של האשה לבין עבודת הקודש. הכהן מדליק את המנורה. אנו אומרים פטום הקטרת – בלשון פטמה.

אם מישהו אוהב אותך באמת הוא לא ינסה להגדיר, ובטח לא להגביל, את יכולתך או את מדדי הכח שלך. הוא יודע כי רוח א-להים שורה בך, בדיוק כמו בו, והוא בוטח בחכמתך ובטוב לבך למצוא את הדרך הנכונה לממש את מירב התפתחותך.

עלינו להבין את ענין בניית בית המקדש והעבודה הנכונה בו. בניית בית המקדש היא בניית כל מבנה למען הקודש – גוף העובר ברחם, בניית גוף התינוק מאהבה ומחלב, בניית גוף הילד ועיצוב אופיו... בניית חברות קדושות, בניית יחסים קדושים בין האומות בכל העולם... עד בניית יקום שכולו שבת. כל אלה הם עסקיהן של נשים; והאוהב נשים והרואים את הא-להות בנשים לא יעיזו לנסות להגביל את יכולתן להעניק טוב לכל הבריאה כולה. העושים זאת הם רשעים ההורסים את הבריאה.

נקבה = 157 = כל הארץ = 1156 = 157
= ירושלים = קנז = נזק = מזיק

אשה יכולה להיות התגלמות מהלכת של ירושלים או היא יכולה להיות מזיק. הנזק שאשה רעה יכולה לעשות הוא גדול וגרוע יותר מהנזק שגבר רע יכול לעשות. אולם, גם הטוב שהיא יכולה להעניק לעולם כולו גדול מהטוב שגבר יכול להעניק. האם ננטרל את הטוב והרע גם יחד? יש בעולם יותר טוב מרע. רק רשע וטיפש מגביל את הטוב כדי לנסות למנוע רע. המונע מאשה להתפתח כמיטב יכולתה מונע את בניית ירושלים לכל דבר. ההורס את הבטחון העצמי של האשה ורומס את קדושתה, הורס את ירושלים ממש ומחלל את קודש הקודשים לכל דבר. המבזה את הנקבה האנושית מבזה עוד יותר את הנקבה הא-להית ויתן על כך דין וחשבון.