Sunday, March 6, 2016


ב"ה

לוחמי הצדק אינם גיבורים גדולים

אנחנו, לוחמי הצדק, לא גיבורים גדולים. אנחנו בוודאי לא האלימים הפראים כפי שהמתלוננים נגדנו מתארים אותנו. אנחנו מרגישים חלשים מול מערכות ענקיות. אנחנו מפחדים. אנחנו בוכים בלילה. אנחנו משקשקים באימה ממה שיכול ועלול לקרות לנו.

יש רק דבר אחד המפחיד אותנו יותר מפרקליטות, מהשב"כ, ויותר מהיחידה לתפקידים מיוחדים ברשותם, אנחנו יודעים, יש תיקים הנושאים את שמותינו ומספרי הזיהוי שלנו. אנחנו יודעים מה קרה ללוחמי צדק אחרים שאהבנו והערצנו.

אנחנו פוחדים מהמשטר, אכן. אבל אנחנו חרדים כי יום אחד הילדים או הנכדים שלנו יגידו לנו: יכולת להלחם נגד השחיתות בזמנך, כשהדברים היו, יחסית, פחות נוראים. אבל שמרת על עצמך. כיסית את התחת שלך. אז היום אנחנו סובלים יותר ממה שאת סבלת וכדי להלחם באי-צדק ושחיתות, אנחנו צריכים להסתכן יותר ממה שאת היית צריכה להסתכן. שמרת על עצמך - על חשבוננו. אין פחד גדול מזה.
.