Thursday, March 19, 2015

ב"ה

בעלי חיים  = התפתחות אטית

בכל מקום בו אני כותבת אות סופית, אני מתכוונת לערך של האות הסופית.

התפתחות = 1299 = 300 = ש = יצר = מסר
= כפר  = מכל דור = דור נולד = מולדי דור

חי = 18 = בהוה

לאט = 40 = מ = אבותיכם = 1039 = 40
= כתר אבותי = כתר אחדות = חברתי אחדות

אטי = 20 = כ =היה = חזה = חוגג

אטית = 420 = היתה = תהיה

התפתחות לאט = 1339= 340 = שלי = ספר

ההתפתחות לאט = 1344 = 345 = הספר = משה
= שליה = ילדים לומדים

באטיות = 428 = יחוד הנשמה = כותב = בת הויה

בעלי* חיים = 730 = שתל = בתי לפרח
 = פרח לבתי = ממחר לבתי
= עליכם* = עלי כתר* = הכהן = התפתחות אטית

*מדובר בעלי עץ החיים. החיים = 633 = גלם = לב אם.

ספר החיים = 973 = שם חכמה =
= ספר לב אם = החיים התפתחות לאט
= 1972 = 973 = לב אם התפתחות לאט
= לב אם אבותיכם מכל דור
= החיים אבותיכם מכל דור
= לב אם כתר אבותי מכל דור
= החיים כתר אחדות מכל דור
= החיים אחדות חברתי מכל דור

עלינו לדעת כי התפתחות בעלי חיים היא אטית – ולהיות סבלניים וסובלניים עם עצמנו ועם אחרים. אנו מחברים את כל הדורות בהוה. זאת עבודה יסודית ואטית – ואף קשה עד מאד. זהו קצב החיים – הקצב אטי שנוכל לשים לב לכל התפתחות וליהנות מכל שלב ושלב, מכל פרט ופרט (פרט = 289 = אפרח = אנכי ראשון = 1288 = אנכי עולם אשר).  ואל תחמיצו שום הזדמנות להריח את פרחי עץ החיים שתפגשו בדרך.