Sunday, June 21, 2015

ב"ה

וַעֲנָוִים יִירְשׁוּ-אָרֶץ;  וְהִתְעַנְּגוּ, עַל-רֹב שָׁלוֹם. 

– תהלה לה' ל"ז:י"א

 דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי-נֹעַם;  וְכָל-נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם. 
משלי של שלמה המלך ג:י"ז

מדינת ישראל נוסדה על אי-הבנה ואף על שקר. מעולם ארץ ישראל לא נועדה לכל יהודי, בכל שלבי התפתחותו המוסרית. ארץ ישראל היא מפלט ומשגב ליהודים ולגרים תושבים אשר נהיו יותר מדי ענווים ועדינים מלחיות במקום אחר. ארץ ישראל מקבלת כל יהודי – אולם, רק אחרי שהוא עבר את תהליכי ההטהרות ונהיה כל כך עניו ועדין שכל כלו מבקש רק שלום וכל רצונו הוא להעניק רק חסד. לא די בכך להכריז: בוודאי אני (אני! אני! אני!) רוצה שלום!" יהודי הראוי לרשת ארץ ולישב בארץ הוא גם עניו ומושפל ברוחו.

המנדט היחיד שניתן למדינת ישראל לקום ולהתקיים היה התקוות והתפילות של צדיקי העם כדי שהמדינה תגן על הפצועים, הפגומים, החלשים והפגיעים בקרב עם ישראל
.
החלטות האו"ם וגופים דומים הם קישוטים רשמיים בלבד. לא על סמך החלטות גופים פוליטיים מתגשמת שיבתו של העם היהודי לארץ ישראל.
התקוות והתפילות של צדיקי האומה היו הגורמים למדינת ישראל לקום ולהמשיך להתקיים – ותו לא.

אנו רואים כי טובת העם יהודי וקיום מדינת ישראל אינם קשורים כלל.
המדינה לא רק איננה מגינה על הפגיעים בגוף האומה; המנגנונים של המדינה טוחנים את פשוטי העם לאבק.
המדינה לא רק שודדת את הכסף והרכוש של כל אזרחיה, חוץ מהאכזריים והברבריים ביותר ומשתפי פעולה שימושיים; היא גם שודדת ומשווקת את ילדינו.

צדיקי האומה הפסיקו להתפלל להמשך קיומה של מדינת ישראל. הקדושים הפנו את פניהם מן המדינה בשאט נפש ופני אלקי ישראל יחד אתם. אלקי ישראל כבר אינו מאיר את פניו על מדינת ישראל.

החומר בעולם זה הינו גס ודחוס מאד. הגלגלים מתגלגלים באטיות רבה. אתם גם גלגלי הצדק נעים לאט. לכן אין אנו רואים התמוטטות מיידית עם הפסקת תפילות הצדיקים. אין התאדות של הכל בין רגע. התהליך יימשך זמן מה עד שהחומר יתמוטט. אבל אנו רואים שהתמוטטות מנגנוני המדינה כבר התחילה, והיא תמשיך ותתגבר. המדינה כבר בנפילה. בלי התפילות לקיום המדינה, היא איננה יכולה להתקיים. התמוטטות מדינת ישראל מובטחת.

התמוטטות המדינה לא תפגע באנשים עדינים, חלשים ופגיעים. אדרבה, היא תשחרר אותם ממלתעות המטחנה חסרת הרחמים ותאפשר לרוח היהודית למצוא את ביטויה בחומר.

ארץ הקודש כבר מקיאה אותם.