Wednesday, June 24, 2015

ב"ה

מלך

ראינו, בעזרת ה', ברשימה בשם "עבד" כי המשמעויות של המונח 'עבד' האמתיות הן רחוקות עד מאד מהדעה הרווחת.


עוד אחד המושגים הכי פחות מובנים בתורה הוא 'מלך'. משמעויות המונח 'מלך' בתורה הן לא פחות רחוקות מהדעה הרווחת מאשר הדעות אודות המונח 'עבד'.

בכל מקום בו אות סופית כתובה בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

ראשית, הבה נראה את המשמעויות הידועות של המונח 'מלך', בלי להעזר בגימטריות. משום מה, יהודים רבים מתעלמים משמעויות אלה.

מלך - חשב ושקל בדבר; עין והחליט; התישב בדעתו; יעץ.

וַיִּמָּלֵךְ לִבִּי עָלַי, וָאָרִיבָה אֶת-הַחֹרִים וְאֶת-הַסְּגָנִים, וָאֹמְרָה לָהֶם, מַשָּׁא אִישׁ-בְּאָחִיו אַתֶּם נשאים (נֹשִׁים); וָאֶתֵּן עֲלֵיהֶם, קְהִלָּה גְדוֹלָה.
נחמיה ה:ז

בפרק הנפלא והמפליא מספר נחמיה, אנו רואים כי מורנו ומדריך דרכנו נחמיה, עליו השלום, חושב על ענין. בהתחלה רעיונות בדרגות נמוכות יחסית עולים על דעתו ומבעים את הצעותיהם בראשו ובלבו. נחמיה דוחה אותם. הוא יודע שהוא מסוגל לחשוב בדרגות יותר גבוהות בכוונות יותר גבוהות לטובת הבראיה. בסוף, המלך הפנימי – הדעה הכי גבוהה - מיעצת לו.

מלך = 570 = עתק = שער =  לי לך
= הנשמה לפני = כל ספרי לפני

כמו כן, מאד חשוב לזכור תמיד כי מלכים הם קבוצה של הטעמים במקרא.
מלכים
: זקף-קטן, זקף-גדול, סגול/סגולתא, שלשלת וטרחא/טִפחא.

טעמים = 729 = קבוץ עמים
= 1728 = 729 = אהרן ארץ עמים
= 2727 = 729 = תרבות עמים
= חשן עמים

הטעמים = 734 = דוד עמים = אוהב עמים
= התרבות עמים = דוד כן = תגים עמים
= 1733  = 734 = חשן העמים

דוד = 14 = אוהב = אהוב
= תגים = 1013 = 14 = החשן = החתם
= התרבות = אתם הוא = הוא אתם
= אהרן יוצא = צאצאי הטמונים בגופי
= העתיק הקדוש אהבה = העתיק הקדוש אחד

דוד המלך (יועץ אוהב) הוא הדרגה בדיון בו טובת כל העמים מוחלטת. הוא קים במחשבות של כל אחד מאתנו. עלינו להטהר די הצורך לחוות זאת.

דוד המלך הוא המיעץ הכי גבוה בשיפוטנו. הוא מדבר בחכמה עליונה ובאהבה המרבית. כשאנו שומעים את היעוץ של דוד המלך בלב ובמח כשאנו מתלבטים או דנים בדבר מה;  הגענו לדרגה בה אנחנו אזרחי ירושלים וחיים במלכות דוד. מהדרגה של מודעות וחכמה הנקראת דוד/אהוב/אוהב, המציאות יוצאת לפועל. בדרגה של מודעות וחכמה ואהבה זאת, אנו יכולים לגלום מציאויות ואף עולמים כרצוננו והם ממשיים.

שלמה = 375 = אנשי דוד = דוד נשיא
= עשה = למשה = משה יהודה

 וַאֲנִי יְהֹוָה, אֶהְיֶה לָהֶם לֵאלֹהִים, וְעַבְדִּי דָוִד, נָשִׂיא בְתוֹכָם:  אֲנִי יְהוָה, דִּבַּרְתִּי.
יחזקאל הנביא ל"ד : כ"ד

שפוט = 395 = שופט = פשוט
= ופשט = פשטו = נשמה
= כל הספר = דוד ושלמה
= דוד עשה = דוד ואנשי דוד
= נגלו שמי השמים = 1394 = 395
= משה אוהב אלה = חשן שלנו

המלך שלמה הוא איחוד כל אלה שהגיעו לדרגת המודעות של דוד במח ובלב. שלמה הוא אנשי דוד.