Sunday, June 14, 2015

רונאל פישר גיבור ומקומו בגן עדן

רונאל פישר גיבור ומקומו בגן עדן.
הוא נכנס לרפש השחיתות של המדינה ופוצץ את המורסה מבפנים.
תקראו ותבינו מיהו ומה מניע אותו.
דוד פישר הוא אחיו של רונאל.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94