Sunday, June 21, 2015

ב"ה

הֶרֶף מֵאַף, וַעֲזֹב חֵמָה; אַל-תִּתְחַר, אַךְ-לְהָרֵעַ.

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t2637.htm

יש הבדל בין חמה לבין שמש.
חמה היא גם זעם וארס. החמה היא להט הכועס בגלל אי-צדק אבל היא מרעילה את הנפש.
כל לוחם למען הצדק מתחיל את דרכו כחמה. וזה מכובד והכרחי!
אולם, השמש הוא המשרת של ה' הנאמן המלוה המאיר המקרין חום חובק.
הבה, דורשי צדק, נהיה שמשים ולא חמות.
הכעס נותן כח לרעים.

מאד חשוב להבין את ההבדל בין חמה לבין שמש.

חמה = 53 = נבא

חמה היא שרש נ-ב-א. הנבואה מתחילה מחמה. בראשית דרכה בקבלה הנבואית יש תכונות של נביאי הזעם. רמה זאת של הנבואה מעוררת אותנו לפעול. אולם, יש לה טעם מר ומציק והיא מרעילה את פי הנביא.

אולם,

חנה = 63 = נביא = בונה

כשאר אנו פועלים באופן חנון ובונה (בתבונה), אנו מדברים אל לב הלבבות של האומה.

לַשֶּׁמֶשׁ, שָׂם-אֹהֶל בָּהֶם.
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2619.htm


כִּי שֶׁמֶשׁ, וּמָגֵן-- יְהוָה אֱלֹהִים:
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2684.htm

החמה מבקשת לשפוך את זעמה (חמתה) על הרשעים.
השמש מגנה עליהם ומבקש להאיר להם. הנביא הרגוע הוא שמש ה' יתברך. הוא משרת נאמן המאיר עיניים ואינו שורף בזעמו.