Thursday, August 25, 2016

ב"ה

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל-אַבְרָהָם, אַל-יֵרַע בְּעֵינֶיךָ עַל-הַנַּעַר וְעַל-אֲמָתֶךָ--כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה, שְׁמַע בְּקֹלָהּכִּי בְיִצְחָק, יִקָּרֵא לְךָ זָרַע.
- בראשית כא : יב

הבה נראה, בע"ה, מהי תורה שבכתב ותורה שבעל פה באור החלופים. נראה כי הגרסה של הרבנים לא רק מוטעית, אלא מונעת מאתנו לשבת בקדושה בארץ ישראל ולהתנחל בה, ומונעת מהגוף למצוא מנוחה.

תורת הויה אמת = 1473 = 474 = דעת
= חכמות = את הנביאה = ישעיהו חכמה

תורה = 611 = את הרה = חבר ישעיהו
= את עצמי = צאת עמי = צאת אליהו הנביא
= המוצעת = קהל אחוד האמהות
= סיני אחוד אמהותי
= כל דיוני אחוד אמהותי
= הוגה כל דיוני אמהותי
= יד ימינו אחוד אמהותי
= הגו עליו אחוד אמהותי
= הגו עליו חוה אמהותי
= כסא אל חי אחוד אמהותי
= כל בני ששלחתי באהבה שבים אלי אחוד אמהותי
= 2609 = 611
= כל שכל דברה = צוי שרה
= דעת קבלה = קבלה חכמות = צאצאי אבותי
= קדמה אמהותי = מעל גלגלתה = גלגלתה עיני
= גלגלתה הקהל = רק האשה = האשה מכל דור
= רק איש* = רק איש מכל דור = איש כפר

*איש [ = האשה] הוא גבר היודע כי החכמה העליונה נקבה.

התורה = 616 = יום = דורות = יותר = יתרו
= שישו = שושי = עצמותי* = אתה חבר
= קבלה החכמות = מעל גלגלתי = גלגלתי הקהל

* הגימטריה של האותיות צ + מ במילים מועצה, מועצת ועצמות היא 130 ביחד. זאת הגימטריה של השם סיני. עצמותינו מתאספות אל אבותינו ואמהותינו אחרי מותנו. אפשר לחוות זאת כאשר אנחנו עדין חיים. בגלגול האחרון שלנו [הגרסה הסופית שלנו] אנחנו חווים בבשרנו את חכמת כל הדורות שירשנו. חויה זאת היא העליה על הר סיני.

א-להים = 646 = מדברת = לדורות
= שרה מצוה = הקול שרה  = פוסקת
= מעצמות = מרות = חוקקת לב
= שרה אמנו בלבי = ילד שרה אמנו
= שרה אמנו גאלי

כתב = 422 = כבת = בבת אישון
= 1421 = 422 = זוגות = ודאי את
= תפלות שרה

בכתב = 424 = אהובתי = קדש הקדשים
= 1423 = 424 = את חיה

שרה = 505 = אב בשר = את בארץ
= 1504 = 505 = בארץ ישעיהו
= הלכה למעשה = החקים העליונים
= הויה ירד עד תם עניני = כל תכלה
= צדיקים לומדים = גוף האדם הלומד
= הגוף רעיתי = הגוף הכהנים
= אשה מרימה את קולה לשאל
= חכמת הלב = חכמת לשון
= יחוד לב הלבבות = בכתיב מלא

שרה אמנו = 602 = בם = בתר
= תקון כל חקר הלב = 1601 = 602
= תקון כל חקר לשון = עלץ אם
= אתר העתיק הקדוש
= אם העתיק הקדוש
= רק אשה יודעת חכמת הלב
= רק אשה יודעת שרה
= רק אשה יודעת הלכה למעשה
= רק אשה יודעת החקים העליונים
= 2600 = 602 
= צדיקים לומדים צדיקות לומדות

תורה בכתב = 1035 = 36 = א-לה = לאה
= צוי שרה בכתב = צוי שרה אהובתי
= צוי שרה הוא בתי = צוי שרה קדש הקדשים
= 2034 = 36 = הצדיקות הוגות

בקול שרה = 643 = ארץ ישראל = 1642
= 643 = אם בלהה = אם יוכבד

כשאנו מבינים כי הקול בתורה הוא קול שרה המדברת אלינו מתוך גופינו ומהדהד בנו, אנחנו מבינים את כל המצות אחרת, ביחוד את המצות אודות נשים.

ישראל = 541 = אמך = שרה לאה
= הלכה למעשה תורה בכתב
= החקים העליונים תורה בכתב
= 2539 = 541 = בשר גאלה
= הויה מלמד את
= מלמד את כל בית ישראל יחד
= 1540 = 541 = את הקהל = את עיני
= פני ישעיהו = את ממני
= הצדיקות הוגות החקים העליונים

תורה שבכתב = 1335 = 336 = שלו
= שאלה = לאשה

התורה שבכתב  = 1340 = 341 = אמש
= שלוה = של העתיקה הקדושה

בעל פה = 187 = פה ארץ = 1186 = 187
= הלל זלפה = א-דני זלפה = הלל לשון פה
= לשון פה א-דני

תורה בעל פה = 798 = הפה הגן = פי אזן

עצמות האזן = 1319 = 320 = ישי
= האזן רות = אזן תורה = גן התורה
= קרה חוה = עלץ יום שבת
= התורה בן העתיק הקדוש = 2318  = 320
= התורה בת העתיק הקדוש מכל דור
= חוה העתיק הקדוש מכל דור
= העתיק הקדוש הוגה מכל דור

תורה שבעל פה  = 1098 = 99 = סגול = גופי
= פה דוד = יד פה = אנכי חי
= מועצת חכמות בהוה

אנחנו רואים כי תורה שבעל פה אינה התלמוד כפי שהרבנים טוענים, אלא הגוף.

הרבנים הם הבנים הסוררים של שרה אמנו שלא קבלו את מרותה והחליטו למצוץ תורה תחליפית מהאצבע כי הם לא היו יכולים לקבל את יתרון הנקבה על הזכר. הם אינם מסוגלים לעמוד ברמת המוסר של שרה. אז, הם לומדים "תורה" מדוללת. פרוש הדבר: אין להם א-להים. הרבנים והתלמידים התמימים שלהם שהולכו שולל עובדים א-להים אחרים וזרים, פרי דמיונם. הזמן הגיע להתריע על כך כי הם נושאים את שם השם לשוא באופן שטתי.

התורה שבעל פה = 1103 = 104 = צד"י
= צדי = הצדה = בארץ = נחמו
= לעד = מנוח

את בארץ שרה = 2009 = 11 = שי"ן
= שרה שרה = 1010
= העתיקה הקדושה = חג
= השופטים = הפשוטים