Wednesday, August 24, 2016

ב"ה

המשוטטים בבתי קברות הם רוחות ללא בית

אֵת כָּל הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם אֹתוֹ תִשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת לֹא תֹסֵף עָלָיו וְלֹא תִגְרַע מִמֶּנּוּ. - דברים יג א

הַיֹּשְׁבִים, בַּקְּבָרִים, וּבַנְּצוּרִים, יָלִינוּ; הָאֹכְלִים בְּשַׂר הַחֲזִיר, ופרק (וּמְרַק) פִּגֻּלִים כְּלֵיהֶם. - ישעיהו הנביא סה ד

יהודים אינם יושבים בבתי קברות. באופן טבעי הגוף של בן או בת ישראל יודע לא לעשות דברים כאלה. הם בטח לא מתפרנסים מתועבות. בדברים כאלה יודעים מי הם הערב רב.

הגוף = 814 = צדיקים = גופינו ברכות א-ל
 = גופינו הויה החיים = גופינו הקדושים החיים
= 1813 = 814

יהודי אמתי, המגלם מסורת ישראל במו בשרו, יודע כי הגוף שלו הוא-הוא הצדיקים בחיים ולא מחפש צדיקים בבתי קברות.

רק הלא יודעים כי הגוף שלהם תורה שבעל פה, כי הם מתעסקים בעבודה זרה בבלית המטמטמת את הלב ומבלבלת את השכל, עושים תועבות כאלה. המשוטטים בבתי קברות הם רוחות ללא בית.

תורה שבעל פה = 1098 = 99 = גופי