Monday, August 1, 2016

ב"ה

תקון התלמוד הבבלי

בלב כל בני ובנות ישראל קיימת ההרגשה כי התלמוד אינו כשר ואינו נכון. אך, רובנו מפחדים לאמר זאת בגלל אימת הרבנים.

הלומדים תלמוד בבלי הם הבנים הסוררים שמרדו באמהות ישראל ובקשו ליסד מולדת אחרת – מולדת על אדמת נכר. הם בנים רעים שפרקו את עול התורה, בבקשם ללמד במקום אמהות ישראל, ועוד הם גררו אחריהם דורות של ילדי ישראל תמימים. והנה, אנו רואים את התוצאות.

עליהם הנביא הושע אומר: 
כִּי רוּחַ יִזְרָעוּ, וְסוּפָתָה יִקְצֹרוּ; קָמָה אֵין-לוֹ, צֶמַח בְּלִי יַעֲשֶׂה-קֶּמַח--אוּלַי יַעֲשֶׂה, זָרִים יִבְלָעֻהוּ
.
נִבְלַע, יִשְׂרָאֵל; עַתָּה הָיוּ בַגּוֹיִם, כִּכְלִי אֵין-חֵפֶץ בּוֹ.

הלומדים תלמוד בבלי מכריזים בכך כי המולדת שלהם היא בבל ובה שרויים לבבותיהם.

על שארית ישראל לחזור אל המולדת הישראלית – תורת אמהות ישראל. אין ארץ ישראל אחרת.

הבה נראה, בע"ה, את התקון עבורנו, שארית ישראל.

מולדת = 480 = לומדת = עדות = פת
= ועד הנשמה = ועד כל שכל = לומד כל שכל

הרבנים הפכו את המילים מולדת ולומדת לתלמוד, ואז הם לא היו על אדמת קודש ולמדו ללא שכל.

ישראלית = 951 = ספר תורה
= תורה חקר לב = ישראל קדשו
= קדוש ישראל

שארית ישראל = 1452 = 453
= עלץ אמהות = קרן אמהות
= את אליהו = ישעיהו אליהו

מולדת ישראלית = 1431 = 432 = תבל
= ישראלית לומדת = לב הנשמה
= כל שכל לב
שרה רבקה לאה רחל = 1086 = 87
= בפה = עיר ציון = עיר משכילות
= כל הלב = כל לבה = כל לשון
= ליצר כל עולם

זלפה = 122 = לשון פה = 1121
= 122

זלפה לומדת = 602 = שרה אמנו
= בם = בתר

בלהה = 42 = לבי = יוכבד
שרה רבקה לאה רחל זלפה בלהה = 1250
= 251 = נרא = אמרי = מורה = תקן כל

שרה מלמדת = 1019 = 20 = עלץ חוה
= קרן חוה = העתיק הקדוש הוגה
= היה = הזה = חוגג

מַה-שֶּׁהָיָה, הוּא שֶׁיִּהְיֶה – קהלת א: ט

שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה = 1256
= 257 = כל אור = כל תקון = תקון אדמה
= תקון אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פה צדי +
קוף רשי שין שין תו = 12,245 = 257

למודי שרה רבקה לאה רחל זלפה ובלהה
=  1346 = 347 = שמואל = שמאול

מלמדות = 520 = כשר = בשר חי
= שרה באהבה = הלכה למעשה באהבה
החקים העליונים באהבה = 1519 = 520
= אשר חוה = ראש הוגה

אמהות ישראל מלמדות = 1513 = 514
= ידך = דרשי = בבשרי

אמהות ישראל מלמדות את = 1914 = 915
= שם י-ה = עולם צדק באהבה
= ישעיהו אמהות ישראל מלמדות

שש אמהות = 1052 = 53 = נבא

שש האמהות = 1057 = נח = מחי

כל שש האמהות מלמדות = 1627 = 628
= חיים = ברכות

אמהות מלמדות אותי = 1389 = 390
= פשט העתיק הקדוש = השכינה

אמהותי מלמדות אותי = 1399 = 400
= ת' = הנשמה = כל ספרי = כל שכל
= הלכה חקר לב = חקר כל לבי

ארץ ישראל שש האמהות = 2699 = 701
= אשת = מלאכים

ארץ ישראל שש האמהות מלמדות = 3219
= 222 = הבירה = כבר = רזיה
= ספר דברי הימים = 1221 = 222
= דברי חקר סתר הלב = דברי חקר סתר לשון
= 2220 = 222

וָאָבוֹא אֶל הַגּוֹלָה תֵּל אָבִיב הַיֹּשְׁבִים אֶל נְהַר כְּבָר ואשר
[וָאֵשֵׁב] הֵמָּה יוֹשְׁבִים שָׁם וָאֵשֵׁב שָׁם שִׁבְעַת יָמִים מַשְׁמִים בְּתוֹכָם
– יחזקאל הנביא ג: ט"ו

בתוכם = 1028 = 29 = עלץ יחוד
= ידיה = אוהביה = דוד באהבה
= הגו באהבה = בת שש הויה
= הויה בתם = הויה קבץ = הויה אב
= את אם הויה = את אם כל בית ישראל יחד
= 2027 = 29 = הויה בעלץ
= דבורה בת פרימעט
= דבורה בת אבות = בת דבורה תבוא
= דבר העתיקה הקדושה בת פרי מטע
= הרצון שוכן