Saturday, June 3, 2017

ב"ה

דבורה הזהר

כאשר אני מדברת על הזהר, הכוונה היא לדבורה עליה כתוב:
וּדְבוֹרָה֙ אִשָּׁ֣ה נְבִיאָ֔ה אֵ֖שֶׁת לַפִּיד֑וֹת הִ֛יא שֹׁפְטָ֥ה אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל בָּעֵ֥ת הַהִֽיא – שופטים ד:ד

דבורה היא-היא הזהר. דבורה היא-היא דבר העתיקה הקדושה. כדי לקבל את הזהר האמתי, עלינו ללמוד מה היא הלכה למעשה האמתית. משם ספרו תומר דבורה, אנחנו מבינים כי הרמ"ק ידע זאת.

דבורה = 217 = הרואה = אורי = הזהר
= דבר העתיקה* הקדושה = 1216 = 217
= ראה העתיקה הקדושה = העתיק הקדוש הגבור

*עלינו להבין את המילה העתיקה גם כבאה בימים וגם כעותק מדויק.

אשת לפידות = 1231 = 232 = יהי אור = יהי תקון

הלכה למעשה = 505 = שרה = חכמת הלב
= דרשתם = דרש תם  = החקים העליונים
= 1504 = 505 = פרח דבורה

הסמכות העליונה של הלכה למעשה היא שרה אמנו.

מי המשיח?

המשיח = 363 = משה חי = משה בהוה
= היהודיה מכל דור בהוה = גופי מדבר
= פרוש נכון = 1362 = 363
= שליה העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
= 2361 = 363
= היהודיה העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה

השמש הנסתרת היא כל הפרושים הלא נכונים של התורה. הזהר הוא* גלוי הפרושים הנכונים.

* המילה הוא מנקדת גם בשורק וגם בחירק. פרוש הדבר: המילה הוא גם הוא וגם היא.

מי אלהים?

אלהים = 646 = כתר הויה = מדברת = תומר*
= לדורות = אם היהודיה = היהודיה אם

*מותר =>
MOTHER

מי הויה?

הויה = 26 = אם קדש הקדשים
= בת ברית העתיקה הקדושה

היהודיה היא ההתגלמות הכי גבוהה של אין סוף בבריאה.

בראשית = 913 = אשרי בת = מתגלמת

מיהי האמת?

אמת = 441 = יהודיות = כל ממש העתיקה הקדושה
= 1440 = 441 = הויה קדושה = אל שמי השמים בארץ
= 2439 = 441 = בת גאלה

האמת = 446 = היהודיות

מה התורה?

תורה = 611 = את עצמי = צנע* את =  את הרה

התורה = 616 = את ההרה = יום = דורות = את הצנע
= עצמי אתה

* הפרוש הנכון של המילה צנע הוא הידע כי אנחנו, בנות ישראל, התגלמות התורה. אנחנו, בנות ישראל, עצם הויה בהתגלמות הכי גבוהה. הצנועה האמתית יודעת כי היא העתיקה הקדושה עצמה.

בנות ישראל הקשבנה והשימנה אל לבבותיכן!
אם אנחנו לא יודעות מי אנחנו, אם אנחנו מסתתרות מאחורי צניעות מזויפת; אם אנחנו לא מקבלות את מלוא האחריות של התורה על עצמנו; אם אנחנו מכסות את הראש, ואת האשר יחדו, ובכך מסתתרות מאחורי צניעות מזויפת; אזי אנחנו מבריחות את אישינו ואת בנינו מן הבית והם, צמאים לתורת אמת, שותים מהשלוליות שהם מוצאים ברחבי בבל ומהן מורעלים ומזדהמים בזיופים שהם ממציאים לעצמם, כגון התלמוד הבבלי וספר הזהר.

גאולת ישראל תלויה על בנות ישראל. דענה זאת ורחמנה על הבריאה.