Sunday, May 3, 2015

ב"ה

חוסר המשמעות המוחלט של הבטוי "מדינת ישראל"

ל =30 = יהודה = ביחוד

ישראל = 541 = הממלכות
= מלכות אל דוד = ראשי יהודיה
= ראשי ביחוד = אשרי ביחוד

אחוד = 19 = חוה = אחי

יחוד = 28 = חיי = כח

אחוד הממלכות = 560 = אחוד ישראל
= חוה ישראל = חוה אמך = ימיך

כל ימיך = 610 = ים = האדם
= עמך = אב ואם = אחוד כל הממלכות
= חוה כל הממלכות

הרי אנחנו, ישראל, כל הממלכות. אנחנו מלכות דוד. אז מה השטויות האלה: "מדינת ישראל"? ממתי מלכים נתינים במדינה?  אם עבד כי ימלוך הוא עיוות בלתי נסבל של סדר הבריאה, עד כמה וכמה מלך שישתעבד מרצונו משבש את סדר הבריאה!