Thursday, May 21, 2015

ב"ה

חגיגת חג השבועות בשנה השביעית

חוץ מחלוף זה:

חגיגת = 424 = קדש הקדשים
= 1423 = 424

אינני יכולה לגלות את גדולת הגאולה הבאה לישראל השנה – כי אין מילים.
עוד תראו אותה במו עיניכם ותבינו.

רק אומר כי ה' יתברך כבר משביע לכל חי רצון.

ה' יתברך כבר עונה לכל תפילה.

ה' יתברך כבר מגשים כל תקוה טהורה.

ה' יתברך כבר מנחם לב כל אם ואב.