Monday, May 18, 2015

פרקליט המדינה חייב לענות על שאולות נוקבות

די עם הבלה בלה שלך, שלא מענינת אף אחד ולא מעוררת בטחון באף לב. השאלה שאתה צריך לענות עליה היא: למה ומדוע כפרקליט המדינה, אתה, עו"ד שי ניצן, לא שיתפת פעולה עם כבוד השופטת בדימוס הילה גרסטל, ראש נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות, כשהיא בקשה, חוזור ובקש, לבדוק את התיקים של רות דוד? אתה חושב שאין סימן שאלה גדול מעל ראשך? בעיני הציבור, עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה, אתה לא פחות חשוד מרות דוד. בעינינו: או אתה לא מספיק מבריק להיות בתפקידך, במקרה הקל שלא ידעת, או עשית לה איזה קסת"ח. אז, אל תנסה לנחם אותנו או לסבן אותנו. הפקליטות, אול, תגיע לגבהים יותר כשאתה תעוף משם - ואכן תעוף משם.
עכשיו תתפור לי עוד תיק על "העלבת עובד הציבר" לנסות להשתיק אותי. מה תעשה? תתפור תיקים לכל אזרח פיקח המעיז לשאול שאולות נוקבות?

ואני חוזרת ודורשת חקירה בענין מותו של כבוד השופט משה בן עטר. איזה סעיף בכתב אישום זה שבקשתי חקירה??? ממתי זה פשע לדרוש חקירה? לא, אתה לא משתיק אותי ולא אתה לא מפחיד אותי להפסיק לדרוש חקירה בענין מותו של השופט משה בן עטר באיומים של מאסר בפועל בשום כתב אישום מגמתי! תתבייש לך. עכשיו כל העולם ידעו מה משרדך בקש לעשות לאשה מבוגרת עם 60% נכות רק כי בקשתי חקירה במות של שופט.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001037226