Thursday, March 2, 2017

אינני מבינה למה אנשים עדין חושבים שהרבנים יהודים בכלל.

מה יהודי בהתנהגותם? מה יהודי בפירושי התורה שלהם?
לא שמתם לב שהם מדברים על הזהות היהודית שלהם כל הזמן? אבל כל הזמן. הם מדברים על משהו "יהודי" כל הזמן באופן אובססיבי - בד"כ איזה חומרה או מנהג או שטות שאיזה רב המציא תמול שלשום שאבותינו לא ידעו ולא היו רוצים לדעת.
בן אדם נורמלי לא מרבה לדבר על הנתונים שלו. האתם מדברים כל העת על הגובה שלכם או על צבע העינים או על המין שלכם? לא. הם הנתונים שלכם ואתם מרגישים בנח אתם. רק אנשים לא בטוחים בעצמם מדברים על התכונות שלהם כל העת. זה סימן שהרבנים אינם בטוחים ביהדותם - כי הם לא יהודים והם יודעים זאת באיזה רמה של המודעות שלהם. הם יודעים כי הם חנטרישים. כל הגוזמות והחומרות שלהם נובעות מעצם העובדה שהם לא יהודים.
יהודי אמתי הולך בצניעות עם א-להיו ואוהב את הבריות ורוצה שכל יצור יהיה שמח.
רוב הרבנים אינם יהודים כלל. אין טעם לשים לב להם - לא לשמוע לשטויות שלהם וגם לא לכעוס עליהם. הם רוצים שנתרגז ושלא יהיה לנו שקט נפשי ושלווה בגללם. הם הערב רב. לכן, הם קורים לעצמם רב - זה קיצור של ערב רב. כל העולם הרבני הוא הערב רב וכל לומד תלמוד הוא עובד אלילים - בעיקר ממון ותמוז.
עדיף להתעלם מכל הדראמה וההתחזות שלהם ולהתרחק מהעבודה הזרה שלהם.