Friday, September 9, 2016

אתם יודעים מהו מחנה ריכוז?

מחנה ריכוז הוא כל מחנה בו אתם מרכזים את המחשבות שלכם והרגשות שלכם ואתו איתם מזדהים – בד"כ בניגוד למחנה ריכוז אחר. גם מחנה ריכוז ימין וגם מחנה ריכוז שמאל מיועדים להשמיד את המוחין שלכם. אין טעם לשתף פעולה כמו כבשים.