Sunday, September 11, 2016

ב"ה

וַיֹּאמֶר יְה
ֹוָה אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ. – בראשית יב : א

אברם = 803 = גרם

הארץ = 1106 = 107 = קבה = תורת לע
= אנכי הויה = כסאה הויה
= קבוץ כנסת ישראל הקדושים
= 3104 = 107
= מועצת חכמות הקדושים
= 2105 = 107

אראך = 702 = שבת = בן
= בת מכל דור

תושבי ארץ ישראל הם-הם השבת.

תושבי = 718 = ביון = הוה שבת

הגוף = 814 = צדיקים  = הגורם
= צוחקים = דר עמך

כאשר כל הגוף סופג תורה לגמרי – עד העצמות – הגוף של אותו יהודי או אותה יהודיה מרטט בתדר הגורם לכל מקום בו הוא דורך להיות ארץ ישראל. הרטטים של הגרמים (העצמות) שלו גורמים לח
ֹמר להיות, בעצם, קדוש.

הגוף הספוג לגמרי בתורה גורם לח
ֹמר להפוך לארץ הקודש. העצמות הן החֹמר הכי קשה בגוף. הן חֹמר הגוף המעביר רטטים ביתר שאת. כשיהודי מגיע למצב שהעצמות שלו הן-הן תורה – הוא בעצם התורה והתורה היא עצמותיו ממש. אותו יהודי או אותה יהודיה הם הדמיון של הויה מהלך בארץ. הוא או היא הופכים להיות התגלמות התורה בהוה ובכל הדורות.

עצם = 760 = עצרת = דמיון

מועצת = 606 = רות = האם
= מות נקי = אמת נקיה

העצמות = 611 = תורה = את עצמי

עצמותי = 616 = יום = דורות = התורה
= שישו = תקון אבות = 1615 = 616

יום שבת = 1318 = 319 = שבת עצמותי
= שבת דורות = שבת התורה
= יצר עולם חדש = קרב תורתי
= א + חירק = חדוש העתיק הקדוש
= העתיק הקדוש יושב = ישוב העתיק הקדוש

ארץ ישראל אינה נקנית ביסורים! יסורים אינם גורמים לגוף שלנו לרטט באשר ובקדושה ההופכים את הח
ֹמר לארץ הקודש.

ארץ ישראל נקנית על ידי התעדנות מוסרית ורגשית.

אביך = 513 = רגשי = באשרי = בראשי