Wednesday, May 10, 2017

ב"ה

האם מוטי לייבל פרובקטור שנשלח
לסבך את לורי שם טוב?

בשלב זה אביע את ה*חששות* שלי לגבי מוטי לייבל. אינני יכולה להוכיח את מה שאומר כאן, אבל אתאר את הסיבות שלי לחשוד בו.

עד לפני כשלול שנים, לורי שם טוב ואני היינו בקשר כמעט כל יום ברשת. לא נפגשנו, אך היינו מדברות בטלפון ודרך המחשב.

הערכתי אותה עד מאד. היא הייתה ענינית, הוגנת, כנה - ומנומסת. היא הייתה מביעה את הבעיות עם רווחה באופן ברור ושקול. טון הדבור שלה היה נבון ועדין.

אז היא נעצרה ע"י להב 433. אחרי התשאול היא אמרה לי שהם שאלו אותה אודותי, בין היתר.

פתאום היא לא רצתה לדבר אתי. היא לא ענתה לטלפון כשנסיתי להתקשר אתה והתגובות שלה למסרים כתובים ברשת היו בני מילה אחת או שתים - אם היא ענתה בכלל.

בערך באותו זמן, היא התחברה למוטי לייבל. לא אהבתי את הדברים שראיתי כתובים על הבלוג שלו. גם לא האמנתי לאותם הדברים - למרות כי אני יודעת היטב את מחדלי רווחה . דבריו נראו לי כגוזמות וחסרות אסמכתאות. אני יודעת היטב כי גורמי הרווחה הם בעיתיים, לדבר בלשון המעטה. אך, התיאורים של מוטי לייבל אודות רווחה נראו לי מופרזים ולא ראיתי שום אסמכתא חוקית להם. לא העליתי את דבריו על הקיר שלי כי ידעתי שאם אצטרך לספק אסמכתאות לבית משפט אי-פעם, לא אוכל. הדברים היו, פשוט, הזויים וגם מאד אישים ופוגעניים.

לט הסגנון של לורי שם טוב השתנה - בהתאם לזה של מוטי לייבל. גם היא התחילה להיות פחות אחראית בדבריה, לענטז על הספר של טענות והשמצות בוטות. דאגתי שמא מוטי לייבל הוא סוכן המושך את לורי שם טוב בלשונה ומפתה אותה להיות יותר נועזת בהתאם לסגנונו. חששתי שמוטי לייבל היה פרובקאטור. נסיתי לרמוז זאת ללורי, אך הבנתי שאין לי האזן שלה בכלל כבר.

גם מריאן עזיזי אמרה לי שמוטי לייבל "הפיל" אותה אחרי שהיא חזרה לארץ. מריאן אמרה לי שהוא היה פתאום מרוחק וקר.

לא נראה לי נכון שכל פעם מוטי היה נעצר והיה משתחרר אחרי כמה שעות. מין דלת מסתובבת כזאת. תהיתי אם הוא מוסר מידע למשטרה.

אני סבורה כי לורי שם טוב הבוטה אינה אותה לורי שם טוב שהכרתי, הערכתי עד מאד, ואף אהבתי. משהו - או מישהו - שנה אותה. ועכשיו יש למדינה עילות לשים אותה בכלוב.