Sunday, October 2, 2016

ב"ה


מדינה זאת אינה ישראל.


ארץ ישראל היא כל מקום עליו צדיקים, שספגו את התורה, דהיינו התנ"ך, בכל רמ"ח אבריהם דורכים ברגליהם.
ארץ ישראל אינה שטח גאוגרפי.
אי אפשר להגיע לארץ ישראל במטוס או באוניה.
אי אפשר לכבוש את ארץ ישראל באלימות.
אין שום צורך, ואי- אפשרות, להגן עליה בנשק.
הכניסה לארץ ישראל היא על פי הזמנה אישית מכלל תושביה בלבד.


בברכות לשנה טובה לכל עם ישראל, לכל האומות ולכל הבריות!