Thursday, October 27, 2016

ב"ה

עדן האבן - החכמה הנצחית של עדן האבן החקוקה באבן

מישהו אמר כי הילידים היו חיים בתקופת האבן בבוא האדם הלבן אל חופי ארצם. אני מבינה את השקפתו של מי שאמר זאת כי גם אני, עד לא מזמן, השתמשתי לגנאי בביטוי "תקופת האבן". בהתבוננות מעמיקה אל תוך עצמי, ראיתי זאת כך: עדן האבן הוא המקום המדויק בו דברי א-להים חקוקים באבן – והם לב-לִבָּה ּשל הוייתנו בעולם הגשמי.

עדן = 774 = בת שבע = שבת כנסת ישראל
= ברך כנסת ישראל = בן כנסת ישראל
= יוחנן = למדן =  חגגנו קדם = גן מלא

גן = 703 = אבן = שבת העתיק הקדוש
= בן העתיק הקדוש = 1702 = 703
= אנכי חי בכל זמן ובכל מקום
= קבוץ כנסת ישראל בהוה בכל זמן ובכל מקום
= 3700 = 703
= קבוץ כנסת ישראל בהוה מקראות אליהו +
ושמות אליהו

ה = 5 = אד = גב = האב = אהב = הבא
= גם את = 1004 = 5 = דתם = את משה רבנו
= ישעיהו משה רבנו = עלץ כל בית ישראל
= 2003 = 5 = קרן שאר בשר = עלץ אשר בשר
= גם כל הצדיקים שהלכו לפני
= משה רבנו כל הצדיקים שהלכו לפני
= רחם וצלע

האבן = 708 = הגן = חן = אזן
= כל המשפחה טהורה = טהור כל המשפחה
= עור תבל = עלץ השבת = 1707 = 708
= הן תקופותי

תקופת = 986 = יועץ = מתפללות

תקופותי = 996 = צוץ = שלומכם = רצון
= מלכותך

כל תקופות = 1042 = 43 = גדול = גיל

כל התקופות = 1047 = 48 = מח = כוכב
= יובל = בלוי = גילה

כל תקופותי = 1052 = 53 = נבא = גילי

כל תקופותינו = 1108 = 109 = הדק = דקה
= תורת ארץ = 2107 = 109
= ארץ כל ספר התורה = תבלי כל יום
= תבלי כל דורות =תבלי כל התורה

חייתי כך – במרבית הזמן הייתי 'דורין המנותקת מלב הלִבּה' – וגם אני חשבתי כי עִדָּנִים הם פרקי-זמן 'בעבר', שחלפו ואינם עוד. אבל בהדרגה התחלתי להבין כי השם 'עדנים' מתיחס אל רמות מעמיקות בהוייתנו וכי הם נצחיים.

הזמן = 752 = כל שבת = כל בן = כל ברך
= מבין = מתשבי = גן גלוי

חכמת עדן האבן היא בדיוק מהות היותו של אדם קדמון.

קדמון = 850 = מקום בארץ = 1849 = 850
= שמתו בארץ = מרים = תמתי
= קדוש לבבות = לבבות שמי השמים בארך
= 2848 = 850 = תכלת = שתי עיני = הקהל קים
= הקהל קדום = עולם צומח = גוף לוה

אדם קדמון = 1455 = 456 = תנו = ימות

האדם הקדמון = 1465 = 466 = את א-דני
= כליות = כמות = חוגג האמת
= סתו = ינתו = לבבות הויה
= לבבות כל בית ישראל יחד
= לבבות הקדושים = תהלה הויה
= מת האדם הקדוש

בתקופת האבן א-להים נהיֶה ממשי, נגלֶה, תמידי ובסיסי. רק כאשר אנו נוגעים בחלק היסודי של מהותנו הגשמית, עדן האבן, ונוכחים לדעת את קדושתו – נוכל לחוות באמת ובעומק הלב את הקדושה בבריאה.

נוגע = 129 = ענוג = ענגו = גו עמי
= גו אליהו הנביא כלו חכמה = קבוץ עמי
= 1128 = 129 = קבוץ מועד = אהרן עמוד ארץ
= 2127 = 129 = שוכן ארץ = ארץ שן הויה

רק כאשר נחיה את עדן האבן לנצח נוכל לחוות את עצמותנו המתפתחת מן האבן (נברא חי מאד) לשלב הבא בחיים: עולם הצומח; ואז הלאה לשלב עולם החיה ולבסוף – האדם.

נחיה = 73 = גמ"ל = עג = חכמה
= הבניאה = בנויה = הבנוי
= כל החי = בכל ההוה
= היו בכל = אהיה בכל = אדמה חיה
= יהי מח = יהי כוכב = יהי יובל
= יהי בלוי = אנו הוה = אנו זוג
= חג בני = הוא אני

לב הלִבּה שלנו הוא אבן [=גן]. דבר ה' חקוק באותה אבן, ובה פוגשים אנו את בורא העולם. נכון, אנו מתפתחים מעדן האבן – אך אל ננסה להרחיק את עצמנו מאתו או לרחף מעליו בשחצנות ובהתנשאות. עלינו להִשָּׁאר בעדן האבן לעולם, אף בהיותנו חיים ברמות מורכבות יותר.

לב = 32 = השוכן = 1031 = 32
= אל העתיק הקדוש = דוד חי
= דוד בהוה = אוהב בהוה

העמים הקדמונים הנם באמת קדמונים כי עולמם, בכל עת, הוא בעדן האבן – אפילו כאשר גם הם מתפתחים ומשתנים להרכבים של אותן אבנים המהוים את העולמות החיים.
אין בן אנוש מבורך יותר מאדם היודע כי דברי א-להים הם אבני היסוד עליהם נבנית כל מציאות גשמית. זאת המשמעות האמתית של "...מִכְתַּב אֱ-לֹהִים הוּא חָרוּת עַל-הַלֻּחֹת," [שמות לב טז] וזאת המשמעות האמתית של בנין בית המקדש.

אבני = 63 = נביא = בונה = גני
= כל אחד = כל אהבה = מחיה

היסוד = 85 = פה = חג עד = הלומד
= אנכי כל בית ישראל = 1084 = 85
= קבוץ כנסת ישראל כל בית ישראל
= 3082 = 85 = חגגנו באהבה = י-ה סובב

אבני היסוד = 148 = נצח = פה נביא
= היודע גילי = ההוה גילי עד = עד עד
= מתגלם עד = 1147 = 148 = דרשי החיים
= נח נולד = נח מוליד = נו מול דוד
= יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148
= היודע כל מקום בספר בראשית
= כל הגה פה = קמח = המעגל = פסח
= פסגה = אב הקהלה = הוא קול = קול בי
= קהל אחד

לחת = 438 = המשפחה = לתבו = את הלב
= לשון ישעיהו = 1437 = 438 = אתה השוכן
= שוכן אתי = אלישע שוכן

אחרי שראינו זאת יִמָּלֵא לבנו בהכרת תודה ובהוקרה לשומרים על עדן האבן כי בלעדיהם היינו מאבדים את דרכנו הביתה.

אחרי = 219 = טהרה = ירדה = תורת עם ישראל
= 2217 = 219 = דבורה אתם = 1218
= דבר העתיקה הקדושה אתם
= אתם אורי = חג ראשון = חג אשר עולם
= העתיקה הקדושה אשר עולם
= חג ראש עולם = העתיקה הקדושה ראש עלום

ימלא = 81 = אנכי = כסא = טבע
= קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81

לבנו = 88 = נגלה = נחל = לנח = ממח

כדי למצוא גן עדן עלי אדמות עלינו לחיות תמיד בעדן האבן, גם אם נתקדם לחיים מורכבים יותר. הנפש תוכל לחיות בגוף נצחי אם נגלה את עדן האבן השוכן בקרבנו ונתחבר אל אבות אבותינו שם. זוהי המשמעות של "... נאסף אל אבותיו," התחבר אל אבותיו-אמהותיו. זאת העליה בגוף ונפש אל גן העדן העליון. רק שם נמצא את מנוחתנו הנצחית עם הורינו. אנא, הבינו זאת.

עלי = 110 = יעל = כל ימי = העלה

א = 1 = 1000 = קץ = עלץ = על שם
= יודעי עולם צדק = מולידי עולם צדק
= שם המלכה = העתיק הקדוש
= קרן = שרשר = רשרש = רף = שן

אדמות = 451 = המות = אמתי
= להיות

עלי אדמות = 561 = אינך
= אני שר = להיות כל ימי
= כל עולם גשמי אמתי = 1560 = 561
= כל עולם שמחה אמתי = עתניאל
= יהי אור ויהי אור פי העתיק הקדוש
= יהי תקון ויהי תקום יודע העתיק הקדוש
= 3558 = 561
= יהי אור ויהי אור העתיק הקדוש הוה עד
= יהי דבר העתיק הקדוש ויהי דבר העתיק הקדוש +
פי העתיק הקדוש = הנאה נולדתי

עתה = 475 = אבותינו

ויהי = אל = בהוה אחד = אהבה בהוה
= האגד בהוה = גם את הויה = 1030 = 31
= גם את כל בית ישראל יחד  = 2029 = 31
= גם את הקדושים = כתר שמי השמים בארץ
= 3028 = 31 = בא יחוד = וירדת שמי השמים בארץ

העת הוא כל עת = 1007 = ח = בו = הבא
= האב = אהב = אגד = אבותינו לבך
= את אדם = אצילות יהי אור ויהי אור
= לב שרה יהי אור ויהי אור
= הלב שר יהי תקון ויהי תקון
= 3005 = 8 = הג
= הלב שר יהי דבר העתיק הקדוש ויהי דבר העתיק הקדוש