Wednesday, October 26, 2016

ב"ה

וַיְהִי עֹבַדְיָהוּ בַּדֶּרֶךְ וְהִנֵּה אֵלִיָּהוּ לִקְרָאתוֹ וַיַּכִּרֵהוּ וַיִּפֹּל עַל-פָּנָיו וַיֹּאמֶר הַאַתָּה זֶה אֲדֹנִי אֵלִיָּהוּ:  וַיֹּאמֶר לוֹ אָנִי לֵךְ אֱמֹר לַאדֹנֶיךָ הִנֵּה אֵלִיָּהוּ – מלכים אי י"ח : ז-ח

אנשים מרבים להשתמש בשם הגוף אני. כל עוד הם מדברים רק על עצמם, הדבר שלילי, מגלה קטנוניות ואף מרתיע.
אולם, כאשר אנחנו מבטלים את ה"אגו" ומשתמשים במילה אני כברכה, אזי הנשמה מברכת ברמות מאד גבוהות והמילה אני הופכת להיות גלוי ה' אדיר.
הבה נראה בעזרת ה', ובשימוש החילופים, את פנימיות שם הגוף אני.

אני = 61 = הנאה = נוה = נבט = מביט
= לאל = כל חג = לבטח בי = הוא גלוי
= לבי הוגה = חוה לבי = חוה בלהה
= בלהה הוגה = חוה יוכבד = יוכבד הוגה
= לבי עולם חדש = 1060 = 61
= בלהה עולם חדש = יוכבד עולם חדש
= יהי לו = הויה לה
= הויה יהודי = הנה העתיק הקדוש
= קרן הכלה = עלץ הכלה = כלי עלץ
= עלץ עולם שמחה = 2059 = 61 = אב נח
= עלץ עולם גשמי = משה רבנו את התמים
= הנה כל חלומותינו מתגשמים
= עולם שמחה כל חלומותינו מתגשמים
= 3058 = 61
= עולם גשמי כל חלומותינו מתגשמים
= תורת ילדי = כל ספר התורה ילדי

אָנִי = א קמץ נ חירק י = 1419 = 420 = היתה
= תהיה = אתה דוד = את חוה
= עלץ אבותי = קרן אבותי = עלץ אחדות
= אחדות העתיק הקדוש = הנשמה עלץ חוה
= הנשמה קרן חוה = כל שכל עלץ חוה
= כל שכל קרן חוה = כל שכל קרן הוגה
= כל שכל עלץ הוגה = כל עפר קרן גוי

שם הגוף אנכי היא המילה אני ועוד האות כ. הבה נראה, בעזרת ה', כמה חלופים לאות כ:

כ = 20 = יו"ד = ידו = היה = חוגג = חגגו
= הוא האב = הוא הבא = חזה = בעל שם טוב
= 1019 = 20 = בעל שם זהה
= על שם חוה = חוגה על שם
= עלץ חוה = קרן חוה
= עלץ הוגה = העתיק הקדוש הוגה

אנכי = 81 = אני + כ = טבע = קבוץ כנסת ישראל
= 2079 = 81 = כסא = מלוה = מולה = כונה
= אני  העתיק הקדוש הוגה = 1080 = 80
= מועצת חכמות = מעצות חכמות
= מעצות דעת = בני חוה = הוגה הבנה