Saturday, October 29, 2016

ב"ה

דֶּרֶךְ אֶרֶץ קָדְמָה לַתּוֹרָה

אודות אמרה זאת כתוב בוויקיפדיה: דרך ארץ קדמ‏ה לתורה היא אמרה של חז"ל לפיה, אם אין האדם נוהג בדרך ארץ - בנימוסים ובהליכות המקובלות בחברה שבה הוא חי - לא ניתן ללמד אותו תורה ומצוות‏‏.

הבה נראה את משמעות הדברים, כי בימינו הם לגמרי לא ברורים. לא מובן כיום מהי דרך ומהו נִמוס.

נס = 110 = יעל = עלי = העלה = כל ימי

נמוס = מנוס = 156 = כל ימי תהלים
= 1155 = 156 = צו עולם גשמי
= צא העולם גשמי = מוליד היה הוה יהיה

וַאֲנִי אָשִׁיר עֻזֶּךָ וַאֲרַנֵּן לַבֹּקֶר חַסְדֶּךָ כִּי הָיִיתָ מִשְׂגָּב לִי וּמָנוֹס בְּיוֹם צַר לִי – תהלים נ"ט : י"ז

דרך = 704 = דן = קדם

דורך* = 710 = קים = קדום = שתי

*דּו
ֹרֵך (זכר מניח רגלו וגם הדור שלך בנקבה) וגם דּוֹרְךָ

מולך* = 576

*מו
ֹלֵךְ ומוּלְךָ

מוליך = 586 = פרוש = פורש

רגל = 233 = לברא = יהי אור העתיק הקדוש
= 1232 = 233 = אור הויה = אור הקדושים
= דבר העתיק הקדוש הויה
= ראה העתיק הקדוש כל בית ישראל יחד
= 2231 = 233

דרך ארץ = 1805 = 806 = ציון = משכילות
= שכל אדם קדמון = עפר אדם קדמון

הולך = 541 = חג לך = ישראל
= המצות

צועד = 170 = לפני = לעיני = גוף שני
= 1169 = 170 = צו עד = צו מתגלם

צועדים = 780 = עין = עשית
= צו האדם מתגלם = 1779 = 780
= עולם מתגלם = עד עולם

כדי להגיע לארץ ישראל אדם חייב לדעת איך ללכת כדי לסלול את הדרך לפניו בקדושה.

מִן הַמֵּצַר קָרָאתִי יָּהּ עָנָנִי בַמֶּרְחָב יָהּ – תהלים קי"ח : ה

אישון = 1017 = 18 = חי = בהוה
= הדהד

אישוני = 377 = שבעה

שני האישונים = 1342 = 343 = גשמ

זז = 14 = יד = דוד = הגו

כאשר אנחנו הולכים בדרך, העינים שלנו זזות והאישונים (שמי השמים) מתנרחבים ומצטמצמים. האור יוצא מעינינו לפי הכוונות והמחשבות ורחשי לבבותינו. אנחנו גם נושמים כאשר אנחנו הולכים.

נושם = 956 = ספר התורה = ספר יום = ספר דורות

נושמים = 1006 = 7 = ז = או = בה = גד = הב
= כל ספר התורה

רוח מאפי = 345 = משה = גופי מדבר

רוח מאפינו = 401 = את = ישעיהו
= כל הצדיקים שהלכו לפני =1400 = 401

אד = 5 = ה = גב

האד = 10 = י

מאד* = 45 = מה

* מְא
ֹד וגם מֵאֵד

אדים = 615 = הים = האדם אד
= גב האדם

האדים = 620 = כתר

אם אנחנו הולכים יחד עם מישהו אחר, יתכן שנדבר זה עם זה או זה עם זו.

מדברים = 856 = נוף = כל ציון = כל דרך ארץ
= 1855 = 856 = אדמה דרך ארץ

המדברים = 861 = לאלף = אסף
= ראש השנה = אשר המחשבה = בית המקדש

האור היוצא מאישונינו, הִדהודי צעדינו, גלי קולותינו כאשר אנחנו מדברים, הרוח היוצא מאפינו והאדים היוצאים מפינו יוצרים וסוללים את הדרך לפנינו. קשה מאד להגיע לרמת שליטה על הגוף די הצורך כדי  לנשום כרצוננו וגם לצמצם ולהרחיב את אישוני עינינו כרצוננו. עד שנגיע לרמה זאת, חשוב מאד להקפיד כי כל כוונותינו והִגויינו הם יהיו מלאי רצון טוב ואהבה לבריאה.

הגוף = 814 = צדיקים = צוחקים
= ציון בו = דרך ארץ בו

רק היודעים זאת, מבינים מהי יראת השמים ורק יראי השמים מסוגלים ללמוד תורה ומצוות.