Thursday, July 7, 2016

ב"ה

שולט

משה = 345 = הספר = שולט
 = רוח מאפי

אף = 801 = הנשמות = שופטות
 = שולט על הרוח מאפיו

שכל = 350 = עפר = ספרי
=  שמי = השולט = יצר כל
=  מסר כל = כפר כל

ציון = 806 = משכילות = השופטות
= השולט על הרוח מאפיו

פז = בפה = אפו = עיר ציון = 1086
= 87

אהרן = 906 = תקות = מוסתת

משה ואהרון = 1257 = 258 = רבנו
 = רחמי = חמרי = רוח מאפיו מוסתת

מרים = 850 = כל נשמתי
 = שתי עיני = הקהל קים = הקהל קדום

משה ומרים = 1201 = 202 = בר = רב
 = ארא = אשתך

מרים ואהרן = 1762 = 763 = הנה גן
=  גן עולם שמחה = גן עולם גשמי = וכל עולם עלץ
=  כלו עולם העתיק הקדוש = בכל העולם
 = אליהו אין

אהרן מרים ומשה = 2107 = 109
=  קט = דקה

וַיֹּאמֶר, צֵא וְעָמַדְתָּ בָהָר לִפְנֵי יְהוָה, וְהִנֵּה יְהוָה עֹבֵר וְרוּחַ גְּדוֹלָה וְחָזָק מְפָרֵק הָרִים וּמְשַׁבֵּר סְלָעִים לִפְנֵי יְהוָה, לֹא בָרוּחַ יְהוָה; וְאַחַר הָרוּחַ רַעַשׁ, לֹא בָרַעַשׁ יְהוָה. וְאַחַר הָרַעַשׁ אֵשׁ, לֹא בָאֵשׁ יְהוָה; וְאַחַר הָאֵשׁ, קוֹל דְּמָמָה דַקָּה.

האור הוא האויר. עלינו ללמוד לוסת את יציאות האור מעינינו והרוח מפינו ואפינו והאהבה מלבנו. לנשום אך ורק בשלום ובאהבה. לראות אך ורק באהבה ומברך כל יציר בשלום. לאהב בעדינות ובקדושה. כי זאת כל הבריאה.