Thursday, July 14, 2016

ב"ה

הגו שלום. הגו אהבה.

יש דבר אחד שכל יהודי ויהודיה חייב/ת לדעת. כשיהודים מדברים, לרבות בעברית, אנחנו לא מתארים מצב שקיים מאליו. אנחנו נותנים פקודות לבריאה להגשים יצורים. אנחנו מקימים מציאות.
הבינו זאת! הבל פינו מיצר יצורים ורוח הרגשות בה אנו הוגים את הדברים קובעת את צורות הבריות, כולל הגויים עצמם. הכוונות שלנו קובעות את תכונות הגויים ההיגויים שלנו קובעים את אופיי הגויים.
המשכן שלנו הוא בדעות בהן אנו משוכנעים.
אנא! הגו אך ורק שלום ואהבה! יש לנו הרבה יותר כח ממה שאנחנו חושבים! הגו שלום. הגו אהבה.